Numerus Fixus

  • Algemeen

Bij de opleiding Fysiotherapie is er sprake van een numerus fixus. Dit houdt in dat er per studiejaar een maximum aantal opleidingsplaatsen beschikbaar is. Als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten geselecteerd door middel van een selectieprocedure.

Selectieprocedure

Selectieprocedure

Voor het studiejaar 2024-2025 zijn bij de opleiding Fysiotherapie 340 plaatsen beschikbaar. Hiervan zijn 100 plekken gereserveerd voor de internationale opleiding Fysiotherapie (IPP). Bij een selectieprocedure selecteert een opleiding zelf de studenten op basis van de door de opleiding gestelde criteria. Het voordeel van een selectie is dat je de kans hebt om te laten zien hoe gemotiveerd je bent om deze studie te volgen. We kijken dus niet alleen naar wat je kunt, maar ook naar jouw motivatie. 

Voor de 3-jarige bachelor voor Vwo'ers en voor topsporters geldt dezelfde selectieprocedure.

Inschrijven

Schrijf je voor 15 januari 2024 via Studielink in voor Fysiotherapie. Voor het inschrijven via Studielink dien je over een DigiD te beschikken. Het eventuele aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 werkdagen, houd hier dus rekening mee.

Kandidaten kunnen zich maximaal twee keer via Studielink inschrijven voor de selectieprocedure bij de opleiding Fysiotherapie in Groningen.

Online inschrijfformulier en test

Uiterlijk 22 januari 2024 ontvang je digitaal een link naar een inschrijfformulier, leerstof voor de toets op de selectiedag en een link naar een Motivatie en Leerstijlen test. Het inschrijfformulier moet uiterlijk 5 februari 2024 online ingevuld worden met daarin: het CV, de competentievragenlijst en de kennistest met betrekking tot de opleiding Fysiotherapie. Ook de Motivatie en Leerstijlen test dient uiterlijk 5 februari 2024 online te zijn ingevuld.

Selectiedag

De selectiedag vindt online plaats op zaterdag 10 februari 2024 en bestaat uit een kennistoets met vragen over online college en de eerder aangereikte leerstof. 

Selectiecriteria

Op basis van scores op de volgende onderdelen wordt de rangorde bepaald:

  • - onderdelen van het inschrijfformulier;
  • - de kennistoets tijdens de selectiedag;
  • - de digitaal ingevulde Motivatie en leerstijlen test.

Het niet (tijdig) invullen van het inschrijfformulier en de Motivatie en leerstijlen test en/of het niet deelnemen aan de selectiedag betekent geen punten op deze onderdelen.

Uitslag van de selectieprocedure 

De opleiding stelt op basis van de uitslag van de selectie een rangvolgorde op.
Medio april ontvang je via Studielink de uitslag. Het rangordenummer wordt per e-mail gecommuniceerd met als onderwerp 'toewijzing rangnummer'.

Plaats aangeboden gekregen (rangorde binnen de 340)

Als je een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding, dan ontvang je hier een e-mailbericht over met aanvullende informatie.
Je hebt 14 dagen de tijd om de toegewezen plaats te verzilveren in Studielink. Als de plaats niet verzilverd wordt komt de plaatsing te vervallen en ontvangt de eerstvolgende die is geselecteerd een plaatsingsbewijs via Studielink.
Naast het verzilveren van de plaats, moet je ook aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen om definitief te worden toegelaten tot de opleiding.

Rangnummer hoger dan 340?  

Een rangnummer hoger dan 340 hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk niet kunt starten. Dit is afhankelijk van de bevestiging (verzilvering in Studielink) en het behalen van de vooropleiding van de overige aspirant studenten.
Houd studielink en je mail (ook in je spam) goed in de gaten! Het kan zijn dat je nog een e-mail ontvangt waarin je een plaats aangeboden krijgt.

Vragen?

Heb je vragen over het inschrijfproces en de selectie voor de opleiding Fysiotherapie, neem dan contact met ons op via [email protected]

Voor algemene vragen over in- of uitschrijven kun je ook contact opnemen met de Studentenadministratie. Je vindt de Studentenadministratie in:   

Locatie van OlstToren, Kamer A 0.19, Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen. Telefoon 050 595 2750. Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 uur.