Keep on moving

In de eerste 10 weken leg je de basis voor de rest van de opleiding. Je leert de belangrijkste principes over de bouw en de werking van je lichaam en word je bewust van de invloed die gedrag op bewegen en gezondheid heeft. In dit blok staat het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid centraal. Zo ontwerp je een trainingsprogramma, oefen je met het lesgeven aan groepen en word je uitgedaagd om een ondernemende houding te ontwikkelen. In dit blok wordt bovendien de basis gelegd voor je eigen professionele ontwikkeling die in alle daaropvolgende blokken verder gaat.

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid