Minoren

International Communication studenten kijkende naar wereldbol

Heb je een brede interesse en wil je je ontwikkelen binnen je vakgebied? Hoe je dit invult is aan jou. Je kunt ervoor kiezen je verder te verdiepen in een onderwerp door het volgen van een minor binnen het Instituut voor Communicatie, Media & IT. Maar ook een minor binnen een ander onderdeel van de Hanzehogeschool of een andere hogeschool in het binnen- of buitenland is een optie.

Binnen het Instituut voor Communicatie, Media en IT kun je kiezen uit de volgende minoren:

AI and your Future Profession (NL/ENG)
Wil je jezelf voorbereiden op de toekomst waarin je in jouw beroep te maken krijgt met AI en data? Zodat je de kracht van data kunt gebruiken om een betere professional te worden? Zal je toekomstige baan drastisch veranderen door het gebruik van data en algoritmes? En hoe kun jij er ook voor zorgen dat deze algoritmen eerlijk en transparant worden toegepast? Artificial Intelligence (AI) en data zijn tegenwoordig overal om ons heen; denk aan de face ID op je telefoon, de aanbevelingen van Netflix, de advertenties die je ziet op social media en de chatbot van je zorgverzekeraar. Ook beroepsmatig kom je ongetwijfeld op meer of minder manieren in aanraking met de impact van AI en data. In de minor AI in your Future Profession leer je hoe je data verzamelt en visualiseert om de impact op (jouw) toekomstige beroep te kunnen analyseren.

Brand, Design & Psychology (ENG)
Dit programma heeft tot doel de kernwaarden en customer journeys van bestaande of nieuwe merken te versterken door multimodale ontwerpinterventies te onderzoeken, te analyseren en te implementeren. Er worden fundamentele cognitieve, linguïstische en visuele theorieën gebruikt om de doelgroep te beïnvloeden via zowel geschreven taal (copywriting) als culturele teksten (beeld gerelateerd). Neurowetenschappelijke inzichten toegepast in consumententests helpen te begrijpen hoe design bijdraagt aan het opbouwen van affectieve merkwaarden. Het snel oprukkende veld van digitale marketing, branding en communicatie en een snel veranderende maatschappij vraagt van ontwerpers een sterk gevoel van publieke verantwoordelijkheid. In de minor Brand, Design & Psychology werk je in multidisciplinaire en internationale teams en ontwikkel je branding- en communicatiestrategieën, zet je implementatieplannen op voor crossmediale campagnes en ontwerp je verschillende touchpoints en (interactieve) mediaoplossingen.

Communicatie & Campagnes (NL)
Let op: deze minor is niet geschikt voor studenten van de opleiding Communicatie of Communication & Multimedia Design.  

Wat is communicatie? Wie wil je bereiken? Hoe communiceer je met verschillende doelgroepen? Wat wil je zeggen met jouw boodschap en hoe geef je die vorm? Deze minor geeft antwoord op die vragen. Gedurende een half jaar krijg je de opdracht een campagne te ontwerpen voor een opdrachtgever waarbij de thema’s duurzaamheid, ondernemerschap en/of healthy ageing op een of andere wijze centraal staan. Samen met je teamgenoten vorm je een communicatieadviesbureau dat aan de slag gaat met de opdracht. Zowel in het eerste als in het tweede blok werk je als team aan het campagneplan en de uitvoering van de communicatie. Daarbij kijk je ook hoe je je als communicatieadviesbureau profileert. Je ontwerpt communicatiemiddelen voor je eigen bureau en voor de campagne.

Digital Product Lab (ENG)
Let op: deze minor is alleen beschikbaar voor HBO-ICT, CMD en exchange-studenten.

Tijdens de minor Digital Product Lab gaan studenten in multidisciplinaire teams aan de slag om een digitaal / ICT gerelateerd product te ontwikkelen en op de markt te brengen. Studenten zullen werken in een team op basis van de agile principes van productontwikkeling. Gedurende deze tijd worden ze ondersteund door hun coach en worden er extra workshops gegeven over ICT en CMD gerelateerde onderwerpen. De tweede component waarmee de studenten kennis maken is de business component. Vragen als "wat is je markt?" en "wie is je doelgroep?" worden beantwoord tijdens workshops en coaching om je inzicht te geven in het identificeren en creëren van zakelijke kansen in complexe omgevingen onder omstandigheden van onzekerheid en om deze kennis toe te passen op basis van een zelfgekozen case in de vorm van een startup team.

International Aid & Development (ENG)
De minor International Aid & Development richt zich op het voorbereiden van studenten op werk in ontwikkelingslanden. Gezien de grote culturele, sociale en sociaal-economische verschillen vereist het leven en werken in dergelijke landen een gedegen professionele en persoonlijke voorbereiding. Deze minor voorziet in deze voorbereiding. In de projecten die in dit programma centraal staan, staat multidisciplinair teamwerk centraal. In de eerste helft van het semester kies je in een klein team het project en bereid je het voor. Je verwerft de nodige kennis en vaardigheden tijdens klassikale sessies. Tijdens de tweede helft van het semester maak je deel uit van een Hanze-studententeam en draag je bij aan een ontwikkelingsproject in het buitenland (6-8 weken verplicht). Eerdere projecten waren in Burkina Faso, Ghana, Nicaragua, Tanzania, Myanmar, India, Filippijnen, Kenia, Gabon en Moermansk. Als je op zoek bent naar een minor die je wereldbeeld vergroot, je dwingt kritisch na te denken over een breed scala aan onderwerpen, je in staat stelt een levensveranderende buitenlandervaring op te doen en je vriendschappen voor het leven bezorgt, dan is dit de cursus voor jou!

Journalism (ENG)
Tijdens onze minor Journalism willen we je de vele aspecten van de journalistiek laten ervaren: onderzoek, verificatie van bronnen, het vinden van nieuws, het schrijven van verschillende genres artikelen, interviewen, plannen, filmen en monteren van (nieuws)video's en podcasts en het begrijpen van de belangrijkste kenmerken van het beroep van journalist en de rol van de journalist binnen de maatschappij. Daarom verwachten we dat je tijdens je deelname aan de minor altijd op zoek bent naar nieuws en verhalen. Je kunt informatie opgraven door onderzoek te doen, bronnen te controleren en interviews af te nemen. Uiteindelijk moet de informatie verwerkt worden tot een aantrekkelijke vorm en zul je moeten beslissen welk medium het beste past: schrijven, video, podcast, fotografie en/of visualisatie van data. Een ander belangrijk onderdeel van deze cursus is de samenwerking met een internationale groep studenten bij het geven van feedback en het ondersteunen van elkaar binnen de groep.

Medialism (ENG)
Tijdens je semester in de minor Medialism ontwikkel en produceer je een korte film voor een externe opdrachtgever. Met behulp van video, audio en tekst los je een communicatievraagstuk voor de opdrachtgever op. Samen met medestudenten vorm je een productiebedrijf dat verantwoordelijk is voor de communicatie rondom het product van de opdrachtgever. Je leert hoe je het product zo optimaal mogelijk kunt presenteren. Tijdens het project komen alle facetten van het productiebedrijf aan bod, waaronder sponsoring en promotie (media-aandacht). Deze opdracht wordt ondersteund door workshops, (theorie)colleges en gastcolleges, allemaal parallel aan je werk in het project. Aan het eind van het semester presenteer je je film aan de opdrachtgever en een panel van media-experts tijdens een speciale openingsavond in een bioscoop.

The Future of Technology & Society (ENG)
Hoe denk je dat de wereld van morgen eruit zal zien? Hoe wil je dat de toekomst eruit ziet? Op welke manier kun je daar vanuit je vakgebied actief aan bijdragen? Dit zijn de centrale vragen in de minor Future of Technology and Society. Er zijn manieren om op de toekomst te anticiperen en deze te beïnvloeden zonder deze precies te hoeven voorspellen. Dat is wat we in deze minor doen. Jouw creatieve talenten, observaties en aannames vormen een uitgangspunt om de toekomst te verkennen en te onderzoeken, terwijl je onderzoek doet naar maatschappelijk zinvolle toepassingen van technologie, design thinking, co-creatie, future literacy en rapid prototyping. Tijdens het semester werk je met een intercultureel en interdisciplinair team aan projecten die gerelateerd zijn aan technologie, toekomst en maatschappij. In deze projecten ontwerp je innovatieve concepten die verbonden zijn met de maatschappelijke problemen van de toekomst. Deze minor geeft je inzicht in de invloed van technologie op de samenleving en hoe je deze kennis met Design Thinking kunt toepassen om oplossingen te creëren voor toekomstige problemen. Je leert hoe je je ideeën gestructureerd kunt prototypen en deelt de resultaten met een publiek tijdens een klein symposium.

Naast het aanbod van het Instituut voor Communicatie, Media & IT kun je kiezen uit een uitgebreid en afwisselend aanbod van minoren binnen de Hanzehogeschool. Bekijk het totaaloverzicht hier.