Crashcourse Klassieke Muziek

Plaatje crashcourse.png

​De Crashcourse is bedoeld voor kandidaten die zich gericht willen voorbereiden op het afleggen van het algemeen theoretisch gedeelte (theorie en gehoor) van het toelatingsexamen Klassieke Muziek van het Prins Claus Conservatorium. Aan het eind van de cursus kun je desgewenst deelnemen aan het proefexamen theorie Klassieke Muziek.

Inhoud van de cursus

De cursusstof omvat theoretische aspecten als notenbalk, sleutels, maatsoorten, tonen, voortekens, notenwaarden, intervallen, toonladders en akkoorden (ook symbolen). Daarnaast vindt gehoortraining plaats op het gebied van melodie, akkoorden en ritme. Ter afsluiting kun je gratis deelnemen aan het proefexamen aan het einde van de cursus.

Docent

Wiebe Buis is docent algemene theoretische vakken Klassieke Muziek aan het Prins Claus Conservatorium.

Literatuur

Wordt tijdens de cursus uitgedeeld.

Studielast

Afhankelijk van de individuele omstandigheden bedraagt de studielast ongeveer 20 uur.

Data en tijd

De data en tijden worden binnenkort bekend gemaakt. 

Locatie

Prins Claus Conservatorium
Meeuwerderweg 1
9724 EM Groningen
Lokaal 0.06

Kosten 

De cursus kost € 95,-. Nadat het inschrijfformulier door ons is ontvangen, wordt een acceptgiro thuisgestuurd voor het gehele cursusbedrag.