Previen Markandu

  • Docent

Previen Markandu - Docent Retailmarketing

"Mijn doel als docent is om de student in de vier jaar zoveel mogelijk klaar te stomen voor de werkmaatschappij door tijdens de vakken continue het raakvlak te vinden met de huidige praktijk. Het zien in de groei van de studenten van jaar 1 tot jaar 4 geeft mij energie en motivatie om iedere student te ondersteunen in hun studietijd. Allen ga je snel, samen ga je verder."