Minoren

minoren.jpeg

In de bachelor Popular Culture wordt de student de ruimte geboden om minimaal één semester gericht op de eigen leeruitkomsten eigen keuzes te maken voor het indelen van het curriculum. Dit semester wordt benoemd als vrijekeuzeruimte. De student kan de vrijekeuzeruimte invullen met een minor of profilering. Kijk hier voor meer informatie over de minor en/of profilering. Binnen Minerva Academie voor Popcultuur hebben we de volgende minoren: Art & TechnologyInternational Pop Culture en Pop Culture.