Klantofferte

HANZE220232_Opleiding in beeld_TechnischeBedrijfskunde-15 (1).jpg

Voor een organisatie stel je op basis van de klantvraag een offerte op. Je brengt klantwensen in beeld (kwaliteit- en kwantiteitseisen) en berekent de kostprijs. Je houdt daarbij rekening met alle kosten die het bedrijf maakt en bepaalt welk deel van de kosten bij de kostprijs van een product horen. Je bepaalt de winstmarges en de commerciële verkoopprijs. Je maakt een financiële en juridische risico-afweging.

Je maakt kennis met diverse financieel en economische aspecten van de bedrijfsvoering. Je ontwikkelt inzicht in de fiscaal-juridische risico’s van de organisatie, ook in het licht van leverancier en klantrelaties. 

Je leert afgewogen en verantwoord besluiten te nemen.

Interessegebieden

  • Techniek