Organisatieadvies

IMG_1482.jpg

Je werkt één dag in de week bij een bedrijf. Je voert bij dat bedrijf een duurzaamheidsscan uit. Op basis van deze scan kom je met een voorstel voor verduurzaming van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld gericht op energiebesparing, CO2 reductie of verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het voorstel weet je te vertalen naar concrete actiepunten en resultaten.

Centraal staan in dit thema de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, die de Hanzehogeschool heeft onderschreven. Ook maak je kennis met verschillend aspecten van veranderingsprocessen in organisaties, waarbij het creëren van draagvlak belangrijk is.

Je leert weerstanden en tegenslagen om te zetten naar succesfactoren.

Interessegebieden

  • Techniek