Productielijn

HANZE220232_Opleiding in beeld_TechnischeBedrijfskunde-7 (1).jpg

Je gaat op bezoek bij een productiebedrijf. Je onderzoekt het productieproces van dit bedrijf: hoe wordt het product gemaakt? Met welke technieken en welke materialen? Hoe ziet het proces eruit? Je gaat op zoek naar knelpunten in het productieproces en doet een voorstel voor de oplossing van die knelpunten en presenteert je voorstel bij het bedrijf.

Vakgebieden die aan bod komen zijn met name verschillende onderdelen van Supply Chain Management en productietechniek.

Je werkt in dit thema samen met andere studenten aan de opdracht. Je leert productieprocessen structureel en systematisch te analyseren en weet op basis hiervan een onderbouwd verbetervoorstel te formuleren en kan dit overtuigend presenteren.

Interessegebieden

  • Techniek