Leergang Leiderschap in digitale transformaties

Master_Digitale_Technologie_studenten_scrumm.jpg

In deze leergang ontwikkel je jezelf als ondernemend leider die mensen en middelen mobiliseert in het ontwerp- en ontwikkelproces van digitale technologie. Je verkent de trends en ontwikkelingen van digitale technologie en leert hierbij de kansen en risico's van innovaties voor de organisatie te identificeren en analyseren. Je activeert en verbindt je netwerk en neemt je rol binnen het ontwerp- en ontwikkelteam. Hierbij communiceer je op effectieve wijze met stakeholders en vertaal je op het juiste niveau de kennis tussen de verschillende betrokken partijen. Je ontwikkelt tevens een eigen visie en denkt kritisch na over de onbedoelde gevolgen van technologie, om op verantwoorde wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van digitale innovaties.

Digitale technologie heeft op meerdere manieren impact op organisaties en de mensen die er werken. In deze leergang leer je de impact die digitale innovaties hebben op organisaties en bedrijven te analyseren en op waarde te schatten vanuit een breder perspectief van digitale transformaties. De digitalisering van bedrijfsprocessen heeft invloed op werkwijzen, het bedrijfsmodel, bestaande IT- infrastructuur en de mensen die ermee (samen)werken. Anderzijds kan digitale technologieontwikkeling ook impact op organisaties hebben als met digitale innovaties nieuwe klantensegmenten of markten bereikt worden. In deze leergang leer je daarom ook om de waardepropositie van digitale technologie op te stellen in verhouding tot het bestaande of vernieuwde bedrijfsmodel.  

Interessegebieden

  • Techniek