Informatie voor afstudeerders

Groepswerk bij vijver Noorderplantsoen 2022.jpg

Ga jij binnenkort afstuderen? Lees dan onderstaande praktische informatie goed door.

Inschrijving beëindigen via Studielink

Zoek, nadat je bent ingelogd, onder "Mijn opleidingen" de opleiding waarvoor je je wilt uitschrijven. Klik deze opleiding aan, vervolgens zal zich een nieuw scherm openen, hier kun je aangeven dat je je 'niet wilt herinschrijven' voor deze opleiding.

Check vervolgens in je Studielink account onder "Mijn gegevens"  het emailadres. Staat hier je emailadres van de Hanzehogeschool Groningen, wijzig dit dan in je privé emailadres. Dit om te voorkomen dat emailberichten van Studielink na het verlaten van de Hanzehogeschool Groningen niet meer door jou ontvangen kunnen worden. Vervolgens ontvang je van de Studentenadministratie via de mail het bericht dat de Studentenadministratie je verzoek tot uitschrijving in behandeling neemt.

Aandachtspunten bij je verzoek tot uitschrijving

De regel is dat je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de maand die volgt op de maand van afstuderen, op voorwaarde dat je het verzoek tot uitschrijving indient via Studielink voor het einde van de maand waarin je afstudeert. 

Voorbeeld:

Je hebt het laatste resultaat op 8 maart behaald. Dit betekent dat je per 1 april uitgeschreven kunt worden en over de resterende maanden van het jaar een gedeelte van het collegegeld terug kunt krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat je het verzoek tot uitschrijving uiterlijk 31 maart hebt ingediend bij Studielink. Mocht je het verzoek tot uitschrijving láter indienen dan het einde van de maand van afstuderen, dan kun je uitgeschreven worden met ingang van de maand die volgt op de maand dat je het verzoek hebt ingediend.

Voorbeeld:
Je bent op 25 februari afgestudeerd en dient half maart het verzoek tot uitschrijving in. In dit geval kun je per 1 april uitgeschreven worden.

Hiernaast kun je er ook nog steeds voor kiezen om ingeschreven te blijven staan tot 31 augustus, met alle rechten van dien, zoals recht op studiefinanciering als je dat nog hebt. Je hebt dan uiteraard geen recht op terugbetaling van collegegeld. Vergeet niet DUO te informeren dat 31 augustus de laatste dag van inschrijving is. Wil je uitgeschreven worden nadat je bent afgestudeerd? Doe je verzoek tot uitschrijving op tijd omdat er geen mogelijkheid is om een uitschrijvingsmaand in het verleden op te geven!

Studiefinanciering

Indien je nog studiefinanciering ontvangt, heb je zodra je bent uitgeschreven voor je studie, geen recht meer op studiefinanciering. Op de website van DUO moet je je studiefinanciering zelf stopzetten. Je hebt recht op studiefinanciering tot de maand waarin de Hanzehogeschool Groningen je uitschrijft. Blijf je ingeschreven staan bij je onderwijsinstelling tot en met 31 augustus en heb je nog niet al je studiefinancieringsmaanden verbruikt? Dan heb je ook recht op studiefinanciering tot en met augustus.

Student en OV-chipkaart stopzetten

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd stopzetten van je Studenten OV-chipkaart. Je krijgt hierover geen bericht. Meer informatie over het stoppen van de Studenten OV-chipkaart.

De Wet werk en bijstand (Wwb)

Is je inschrijving bij de Hanzehogeschool beëindigd en heb je geen betaald werk, dan kun je een WWB-uitkering aanvragen. Hiervoor is het noodzakelijk dat je bij het UWV WERKbedrijf van je gemeente ingeschreven staat als werkzoekende.

Tips voor studenten die sporten bij de Aclo Studentensport

Ben je klaar met je studie en afgestudeerd aan de |Hanzehogeschool Groningen? Dan kun je tot drie jaar na afstuderen nog een ACLO-sportbewijs aanschaffen voor €134.95,- op vertoon van je diploma.

Ben je gestopt met je opleiding en heb je het voorafgaande jaar ingeschreven gestaan bij de Hanzehogeschool Groningen? Dan kun je tot 1 jaar daarna nog een ACLO-sportbewijs aanschaffen voor €134.95,-.

Toch niet afgestudeerd?

Ben je voor de opgegeven uitschrijvingsdatum nog niet afgestudeerd, dan wordt gewacht met uitschrijven tot het moment dat je wel bent afgestudeerd. Je wordt dan uitgeschreven per eerste van de maand volgend op de maand waarin je bent afgestudeerd.

Studeer je niet af in het huidige studiejaar, dan wordt je uitschrijvingsverzoek afgewezen en blijf je tot het einde van het studiejaar ingeschreven.

Vragen?

Met vragen kun je terecht bij de Studentenadministratie van de locatie waar je hebt gestudeerd. Zie ook de informatie bij inschrijving, herinschrijving en betaling collegegeld.