Inkoop

Doorkijkje fontein zernikecampus

Binnen de Hanzehogeschool Groningen maakt Inkoop onderdeel uit van de afdeling Leveranciersmanagement. De afdeling Leveranciersmanagement valt onder het Facilitair Bedrijf en houdt zich bezig met inkoop, contractmanagement en contractbeheer.

Leveranciersmanagement is verantwoordelijk voor de uitbestede facilitaire, bouwkundige en installatietechnische dienstverlening en voor het energiemanagement. De afdeling voert regie op de inkoopactiviteiten van de Hanzehogeschool en verzorgt het contractbeheer. Met regie wordt bedoeld het organiseren van het inkoopproces/aanbestedingen voor opdrachtgevers en het managen van contracten van het Facilitair Bedrijf, diverse stafbureaus en 'schools'.

Binnen de afdeling werken inkoopadviseurs en leveranciersmanagers zorgvuldig samen aan een optimale dienstverlening voor de studenten, medewerkers en bezoekers van de Hanzehogeschool Groningen.

Het beleid van Leveranciersmanagement richt zich op vijf strategische thema's. Deze thema's zijn zo gekozen dat ze bijdragen aan de strategische doelen van de Hanzehogeschool:

  • Duurzaamheid
  • Regionale samenwerking en MKB
  • Adaptief vermogen en adaptatie
  • Onderwijsparticipatie
  • Deskundig partner en expertise

Aanbestedingen

De Hanzehogeschool Groningen is een semipublieke organisatie en dient zich te houden aan de aanbestedingswetgeving. Bij aanbestedingen gelden de volgende beginselen: non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit. Volgens de Aanbestedingswet 2012 is de drempelwaarde van de opdracht bepalend of er Europees moeten worden aanbesteed. Onder die drempelwaarde hanteert de Hanzehogeschool de aangegeven grenzen zoals in onderstaande tabel is aangegeven.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Aanbestedingen boven de drempelbedragen publiceert de Hanzehogeschool digitaal op de daarvoor bestemde aanbestedingswebsite Mercell. Via deze website verloopt eveneens de informatie-uitwisseling tijdens een aanbesteding.

inkoop.png

Contact of vragen?

  • Inkoop

    Voor meer informatie over aanbesteden of over inkoop van producten of diensten met een inkoopwaarde beneden het drempelbedrag kunt u contact opnemen.