Dr. Han de Ruiter

​Han de Ruiter is lector binnen het onderzoeksdomein Value Based Health Care.

In het steeds veranderende zorgdomein zien we dat de waarde van de zorg van steeds groter belang wordt. Dit betekent waarde voor de betrokken patiënt, zijn of haar familie en het sociaal netwerk, maar ook waarde voor de zorgprofessionals. Vanuit ons hogeschoolperspectief gaat het dan vooral om de verpleegkundigen en de paramedische beroepen. Enerzijds kijken we naar de zorgprocessen en de effectieve en efficiënte werkwijzen daarin en efficiënt met de (financiële) middelen omgaan. Anderzijds proberen we in ons onderzoek juist het perspectief van de patiënt als uitgangspunt te nemen. Wat betekent waardegedreven zorg vanuit het perspectief van de betrokken patiënt, de familie, het sociaal netwerk?

HANZE220818_Han de Ruiter.jpg

Contact