Dr. Jeff Gorcester

Jeff Gorcester is opgeleid als fysisch chemicus en heeft meer dan 30 jaar bij Shell gewerkt als research engineer, chemisch technoloog, project econoom en projectmanager.

Profielfoto-Jeff-Gorcester.jpg

Lectoraat Duurzame gassen en brandstoffen

Sinds september 2021 is Jeff Gorcester actief als lector Duurzame Gassen en Brandstoffen binnen EnTranCe – Centre of Expertise Energy en het Instituut voor Engineering. Hij is opgeleid als fysisch chemicus en heeft meer dan 30 jaar bij Shell gewerkt als research engineer, chemisch technoloog, project econoom en projectmanager.

Zijn onderzoek is gericht op het winnen van groene brandstoffen uit afvalstromen op de plek waar het afval ontstaat, om zo de energieketen te verduurzamen, de consumptie van energie en waardevolle grondstoffen te verminderen en verdere belasting van het milieu met afval te voorkomen. Het doel is om met ‘drie vliegen in één klap’ de stap naar duurzaamheid aantrekkelijker te maken voor het midden- en kleinbedrijf, bij voorbeeld de veehouderij. Dit onderzoek heeft een experimenteel karakter. Synthetische methodes worden in de proeftuin van EnTranCe getest om met wind- of zonne-energie reststoffen om te zetten in duurzame brandstoffen. Succesvolle methodes worden opgeschaald en in pilotprojecten op locatie verder getest. In samenwerking met andere lectoraten wordt aandacht besteed aan systeemintegratie, de acceptatie in de maatschappij van nieuwe ontwikkelingen en het bevorderen van het nodige wettelijk en fiscaal raamwerk.

Naast eerdergenoemd experimenteel onderzoek wordt binnen het Lectoraat kennis opgedaan van duurzame brandstoffen voor de scheepsvaart, de luchtvaart en de zware industrie, om hiermee in te kunnen springen op de behoeftes van regionale ondernemingen te innoveren en te verduurzamen. Aan al deze vraagstukken ligt de technische en financiële haalbaarheid van een fysisch-chemisch proces ten grondslag. Met een grondig begrip van deze processen kunnen verschillende opties met elkaar worden vergeleken, met als doel de keuzes van brandstoffen beter te onderbouwen.

Dr. Jeff Gorcester

Publicaties