Chantal van der Sluis

Ik ben junior onderzoeker bij NoorderRuimte, in het lectoraat Leefomgeving in Transitie, met een achtergrond in het sociaal werk en culturele geografie. Binnen het lectoraat ben ik betrokken bij meerdere projecten, waarbinnen de mens centraal staat. Het project GO! Noord Nederland richt zich op het inrichten van een gezonde leefomgeving in Noord Nederland. Daarnaast doe ik onderzoek naar de effecten van een versnelde beoordelingsprocedure omtrent aardbevingsschade aan woningen in Groningen. Ook ben ik betrokken bij een onderzoek naar de maatschappelijke doorwerking van culturele producties.