Frank Assies

Vanuit zijn rol als docentonderzoeker maakt Frank deel uit van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Frank schrijft mee aan een boek over Talentontwikkeling en promoveert binnenkort op het onderwerp motivatie in het hoger onderwijs en interactieprocessen tussen docenten en studenten. In 2022 - 2023 maakte Frank deel uit van de onderzoeksgroep Succes for All van het GION. Frank heeft presentaties gegeven op onder meer het Jean Paul Piaget (JPS) congres, het Selfdetermination (SDT) congres en het European Conference Developmental Psychology (ECDP). In 2019 was Frank keynote speaker op het onderwijscongres van University of Applied Sciences TAMK (Tampere, Finland) en leverde hij een inhoudelijke bijdrage voor het wetenschappelijk tijdschrift van de Van Mierlo Stichting, Idee. In 2017 was Frank tijdens het Heijmans Symposium de winnaar van de ‘Mindwise Award 2016’

Frank Assies

Contact