Froukje Dijkstra

Froukje Dijkstra is als docent-onderzoeker werkzaam bij de Academie voor Gezondheidsstudies van de NHL Stenden Hogeschool voor de opleiding hbo-v. Daarnaast doet zij promotieonderzoek binnen het FAITH Research consortium, een samenwerkingsverband tussen de NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool. Zij is hierbij aangesloten bij het Talma lectoraat (NHL Stenden Hogeschool) en het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing (Hanzehogeschool). 

Het promotieonderzoek richt zich op meer bewegen tijdens ziekenhuisopname van oudere patiĆ«nten. Promotor is prof. dr. Evelyn Finnema en copromotoren zijn dr. HarriĆ«t Jager-Wittenaar en dr. Hans Hobbelen. 

Contact