Hieke van der Kloet

Als docentonderzoeker ben ik zowel betrokken bij het onderwijs van de opleiding Vastgoed en makelaardij als bij het lectoraat Leefomgeving in Transitie binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte. Binnen het onderwijs richt ik mij vooral op de Vastgoedmanagement-pijler van de opleiding Vastgoed en makelaardij (V&M), zowel op operationeel, tactisch als op strategisch niveau. Dit betekent dat ik als docentonderzoeker, coördinator en als coach te maken heb met het onderwijs en onderzoek van binnenkomende eerstejaarsstudenten tot en met afstudeerders. In mijn promotieonderzoek vanuit het Lectoraat Leefomgeving in Transitie bij de Rijksuniversiteit Groningen ligt mijn focus op het centrale thema ‘Smart en Healthy Living voor bewoners in rurale gebieden’. Het betreft een onderzoek naar motieven en oplossingen om in de regio prettig, gezond en slim te blijven wonen. De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook gericht op het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘hoe’ mensen in verschillende levensstadia besluiten te blijven wonen in een rurale regio, aardbevingsgebied of krimpgebied. De betekenis van de woning en het gebezigde woonconcept zijn daarbij een belangrijk te onderzoeken factoren bij het besluit van kopers en huurders om in de regio te blijven.