Hieke van der Kloet

Als docentonderzoeker ben ik zowel betrokken bij het onderwijs van de opleiding Vastgoedkunde als bij het lectoraat Leefomgeving in Transitie binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte. Binnen het onderwijs richt ik mij vooral op de Vastgoedmanagement-pijler van de opleiding Vastgoedkunde, zowel op operationeel, tactisch als op strategisch niveau. Dit betekent dat ik als docentonderzoeker te maken heb met het onderwijs en onderzoek van binnenkomende eerstejaarsstudenten tot en met afstudeerders. In mijn promotieonderzoek vanuit het Lectoraat Leefomgeving in Transitie en bij de Rijksuniversiteit Groningen ligt mijn focus op het centrale thema ‘Het blijven wonen van ouder wordende bewoners in rurale gebieden, met de nadruk op het aardbevingsgebied’. Het betreft onderzoek naar motieven en oplossingen om in de regio prettig, gezond en slim te blijven wonen. De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook gericht op het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘hoe’ mensen in verschillende levensstadia besluiten te blijven wonen in een rurale (risico) regio. De betekenis van de woning of het woonconcept zijn daarbij belangrijk te onderzoeken factoren bij het besluit van bewoners om in de regio te blijven.