Dr. Jan-Jaap Reinders

Jan-Jaap Reinders is postdoc onderzoeker ‘Interprofessionele samenwerking’ bij het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health and Nursing. Daarnaast is hij onderzoeker ‘Interprofessionele identiteit en samenwerking’ bij LEARN van het SHARE onderzoeksinstituut binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen en is hij hoofdonderzoeker van de Research Group on Interprofessional Identity and Collaboration van Kaunas University of Applied Sciences in Kaunas, Litouwen. Hij heeft de eerste wetenschappelijke theorie over interprofessionele identiteit ontwikkeld (Extended Professional Identity Theory) en een psychologische test om dat meetbaar te maken. Ook ontwikkelde hij samen met prof. dr. Daniel Pesut (University of Minnesota) het Meta-Model of Interprofessional Development. Dit multidimensionaal meta-model is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan voor de ontwikkeling van interprofessionele praktijk, onderwijs en onderzoek.

Jan-Jaap Reinders

Contact