Yvonne Dikkema

Yvonne Dikkema is een PhD student bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Ze studeerde af als fysiotherapeut bij de Hanzehogeschool Groningen en heeft vervolgens de master ‘Sport Sciences’ binnen de afdeling Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen en aan de Rijksuniversiteit van Groningen voltooid.

Haar promotie onderzoek richt zicht op ‘’het vroeg mobiliseren van ernstig zieke patiënten met brandwonden en op het post intensive care syndroom’’ bij deze populatie.

Het is inmiddels bekend dat het ook voor ernstige zieke mensen goed is om fysiek actief te zijn om uiteindelijk zo goed mogelijk te kunnen herstellen. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel activiteit en wat de juiste hoeveelheid van deze activiteit moet zo optimaal mogelijk te kunnen herstellen. Daarnaast kan een intensive care opname ook lange termijn gevolgen met zich mee brengen die zich kunnen voordoen op; fysiek, cognitief en psychisch vlak ofwel het Post Intensive Care Syndroom genoemd (PICS). Er is nog weinig bekend over PICS en al helemaal niet bij mensen die ernstige brandwonden hebben overleefd.

Het onderzoek is klinisch van aard en daarom is ze voornamelijk werkzaam op het Brandwondencentrum van het Martini ziekenhuis.

Promotor is Prof. Cees van der Schans (Lector Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Hanzehogeschool en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de Paramedische Zorgverlening van het UMCG) en copromotoren zijn Dr. Noor Mouton (universitair docent bij de afdeling van Bewegingswetenschappen van het UMCG en aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Dr. Marianne Nieuwenhuis (hoofd van Klinisch onderzoeksprogramma van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, onderzoek coördinator van het Brandwondencentrum Martiniziekenhuis en lector Functioneel herstel en kwaliteit van leven na brandwonden aan de Hanzehogeschool).

Yvonne Dikkema

Contact

Publicaties