Privacyverklaring AFAS-HRM

  • Algemeen
afas-logo.jpg

Deze specifieke privacyverklaring is van toepassing op het hoofdsysteem: AFAS.

De privacy van medewerkers in AFAS-HRM

AFAS wordt gebruikt om de bedrijfsprocessen van drie strafbureaus te stroomlijnen, namelijk die van: Human Resources (HRM), Financieel Economische Zaken (FEZ) en Facilitair bedrijf.

HRM gebruikt AFAS voor de medewerkersregistratie van de Hanzehogeschool. Hier vallen zaken onder zoals het uitbetalen van alle medewerkers, het registreren van contracten en het ondersteunen van management. Deze privacyverklaring gaat alleen in op de verwerkingen die plaatsvinden in opdracht van HRM.

Als jij vragen hebt over de financiële administratie binnen AFAS, kun je klikken op: Privacyverklaring AFAS-FEZ. De financiële administratie valt onder FEZ en heeft zijn eigen privacyverklaring. 

Als jij vragen hebt over het inkoopdomein van AFAS, kun je klikken op: Privacyverklaring AFAS-Facilitair bedrijf. Het inkoopdomein valt onder facilitair bedrijf en heeft zijn eigen privacyverklaring.

Deze privacyverklaring moet gelezen worden in samenhang met de algemene privacyverklaring van de Hanzehogeschool. 

Wat wil je weten?