Privacyverklaring Osiris

  • Algemeen
osiris-logo.jpg

Deze specifieke privacyverklaring is van toepassing op het hoofdsysteem: Osiris.

De privacy van studentgegevens in Osiris

Wij hebben bij de Hanzehogeschool een duidelijk doel, het geven van onderwijs. Om dit te organiseren en realiseren moeten wij onze studenten registreren. Dit doen wij met behulp van Osiris. Osiris is het systeem binnen de Hanzehogeschool dat wij gebruiken voor de cursisten en/of studentenregistratie en is daarbij ons studievoortgangssysteem. In Osiris kun jij o.a. je in- en uitschrijven voor cursussen en toetsen en je resultaten en voortgang bekijken.

Deze specifieke privacyverklaring moet gelezen worden in samenhang met de algemene privacyverklaring van de Hanzehogeschool.

Wat wil je weten?