IWP beeld Drenthe Gezond.png

Drenthe Gezond

De Innovatiewerkplaats (IWP) Drenthe Gezond is een lerend netwerk waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan gezondheidsinnovaties in alle Drentse gemeentes. Studenten, docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen (Alfa-college, Drenthe college, Landstede, Hanzehogeschool, Windesheim en NHL Stenden) uit verschillende domeinen (Sport & bewegen, gezondheid, zorg en welzijn) werken samen met werkveldpartners vanuit verschillende domeinen aan de gezondheidsvraagstukken die spelen in wijken en/of Drentse gemeentes.

Meerdere keren per jaar komen we met het hele netwerk bij elkaar om kennis en ervaring met elkaar te delen. Zo werken we samen aan de ambitie 'Drenthe positief gezond!’. De IWP Drenthe gezond is onderdeel van het programma Drenthe Gezond en heeft een nauwe verbinding met het provinciale netwerk Drenthe gezond waarin veel organisaties met speciale expertise zitten (Zie figuur 1). De expertise van het brede netwerk wordt ingezet om vraagstukken uit de praktijk zo optimaal mogelijk aan te pakken.

Doel

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te laten worden. Drenthe Positief Gezond is de ambitie. Het doel: 80% van de Drentse bevolking ervaart zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. Drenthe gezond richt zich op een integrale aanpak, waarbij gefocust wordt op vraagstukken die in Drenthe spelen zoals het bereiken van de doelgroepen met een lage sociaaleconomische status.   

Drenthe gezond doet dit door verschillende gezondheidsprogramma's aan elkaar te verbinden en zo het netwerk optimaal te gebruiken om gezondheidsachterstanden in Drenthe te verkleinen. 

Screenshot Drenthe Gezond.png

Wil je weten wat Drenthe gezond allemaal doet, bekijk dan het onderstaande filmpje: 

Thema’s en projecten

Thema: (Wijk)gerichte aanpak:

 • Project Fit in Zuid
 • De Gezonde school
 • De gezonde werkvloer
 • De Gezonde sportkantine

Thema: Iedereen in Drenthe doet mee:

 • Inclusief sport en bewegen
 • Nationale sportweek
 • Kindermenu 2.0
 • De Bedrijvencompetitie
 • Het regionale preventieakkoord Sport & Bewegen

Team IWP Drenthe Gezond

Sla over
 • Dick van Dijk

  Docentonderzoeker

  Dick van Dijk