kinderen in de strafrechtketen.jpg

Gezinsbenadering

De noordelijke penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen en Leeuwarden werken samen met de Hanze aan het project Gezinsbenadering. Gezinsbenadering is een inrichtingsbrede en inrichtingsoverstijgende aanpak om gezinnen met een ouder in detentie te ondersteunen.