Student met laptop

Krachtig MKB

In de innovatiewerkplaats Krachtig MKB komen onderwijs, onderzoek en het MKB samen om te werken aan duurzame en innovatieve oplossingen voor de regio.

Op deze manier worden bedrijven in de regio geholpen door studenten van de Hanzehogeschool Groningen met vraagstukken uit het bedrijfsleven. De studenten worden hierbij begeleid door diverse docent-onderzoekers.

Door nauw samen te werken kunnen studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van verschillende opleidingen en instituten voldoen aan de kennis- en innovatievraagstukken van bedrijven in Noord-Nederland. Dit bied mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en gerichte oplossingen te bieden voor grote sociale en economische vraagstukken die spelen in Noord-Nederland.