IWP beeld - Talenthub Noord.jpg

Talenthub Noord

​Vanuit een holistisch perspectief op talentontwikkeling werkt Talenthub Noord samen met de (top)sportorganisaties, ondernemers, kennisinstellingen en de overheid aan het duurzaam verbeteren van het ecosysteem gericht op optimale ontplooiing van Noord-Nederlands sporttalent.

In Talenthub Noord vertalen we theorie naar praktijk en praktijk naar theorie. De vraagstukken waar wij ons mee bezig houden komen uit de praktijk. Studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en andere aan het onderwijs en onderzoek verbonden personen zijn welkom op onze werkvloer. Hier wordt geleerd tussen en met professionals verbonden aan topsport, talentontwikkeling en de top van de breedtesport. Vanuit een holistische kijk op talentontwikkeling betrekken we ook andere domeinen gericht op ontplooiing en high performance. Daarbij valt te denken aan domeinen als school (hoogbegaafdheid) en cultuur, maar bijvoorbeeld ook aan defensie/politie/brandweer of de designbranche. 

De IWP Talenthub Noord sluit aan op de Topsportagenda Noord Nederland en de projecten die daar uit voortvloeien. 

Doel 

 1. Waarde creëren voor de (top)sportorganisaties in het optimaal ontplooien van Noord-Nederlands sporttalent, waarbij de sporter centraal staat. 
 2. In drie 'hubs' (living labs / trefpunt, etc.) samenwerking faciliteren tussen sportorganisaties, studenten, docenten-onderzoekers, ondernemers en overheid. Beoogde hubs zijn: Heerenveen, Groningen en Emmen. On- en offline.  
 3. De inspirerende kracht van talentontwikkeling en topsport nog beter benutten voor het werken aan maatschappelijke uitdagingen. 

Thema's

Leiderschap & Cultuur 

 • Psychologie 
 • Pedagogiek 
 • Identiteit 
 • Coachontwikkeling
 • Talentontwikkelingssystemen

Coaching & Ontwikkeling 

 • Talentontwikkeling (breed thema) 
 • Breed motorisch opleiden 
 • Sportpedagogisch klimaat 
 • Dual career

Presteren 

 • Prestatiegedrag 
 • Voeding 
 • Strength en conditioning
 • Blessurepreventie

Data & Innovatie 

 • Monitoren (testen & meten)

 

Projecten 

 • Coach in Control

 

Impact 

 • Kennisplatform Talenthubnoord.nl 
 • Masterclasses voor top- en talentcoaches in de drie noordelijke provincies 
 • (Online) inspiratiesessies voor breedtesportcoaches in de drie noordelijke provincies 
 • De Aanpakkers – een online documentaire reeks over sporttalenten uit de provincie Groningen 
 • Praktijkgericht onderzoek dat vanuit een holistisch perspectief professionals in de talentontwikkeling ondersteunt (evt. Coach in Control als voorbeeld) 
 • Samenwerking met onderwijs binnen SISP door middel van vormgeving van challenges en bijdragen aan kennis voor de curricula van ALO – Sportkunde – Sports studies – Ad Sport, het aanbieden van stageplekken voor studenten Minor T/C en jaar 4 SK en het ontwikkelen en aanbieden van modules voor Leven Lang Ontwikkelen (in verlengde van Coach in Control)

 

Website 

Kijk voor meer informatie over Talenthub Noord op de website.

Team IWP Talenthub Noord