IWP beeld - Vitaliteit & Gedrag.jpg

Vitaliteit & Gedrag

De IWP Vitaliteit en Gedrag heeft als basis het Instituut voor Sportstudies, maar vat Vitaliteit en Gedrag vanuit een veel breder perspectief dan alleen Sport en Bewegen op. De IWP draagt bij aan de (landelijke) maatschappelijke opdrachten binnen het thema Gezondheid en Zorg, en de CoE HA en SISP-kennisagenda op gebied van Healthy Lifestyle & Environment en Actieve Leefstijl respectievelijk. We maken hierbij sterk gebruik van het gedachtegoed van Citizen Science en Learning Communities, en exploreren op dit moment hoe ook Digitalisation/Technology in te zetten.

Binnen de IWP staan op dit moment praktijkvraagstukken rondom vitale communities/citizens centraal, waarbij voor citizen alle stakeholders uit een gegeven ecosysteem gelezen moet worden.  
Bij bijna alle bovenstaande projecten staat een inzet op een holistische benadering van vitaliteit en gedrag centraal. De regio is hoofdzakelijk Groningen e.o.  

​Doel 

Het doel van de IWP is transdisciplinair en met focus op Citizen Science te werken aan vraagstukken rondom Vitaliteit in de noordelijke regio. Hierbij wordt aandacht voor de invloed van gedrag en factoren van gedragsverandering en –behoud, als onontbeerlijk gezien. De IWP beoogt juist die vraagstukken op te pakken die meerjarige samenwerking en verkenning vereisen, die het mogelijk maken transdisciplinaire kennis te bundelen en te stapelen, en die impact in de praktijk als hoofddoel hebben.  

Thema's 

Op dit moment worden challenges op verschillende niveaus vormgegeven met de volgende partijen: het UMCG, GGZ Lentis, de gemeente Oldambt en VitaalNed. Intern zijn gesprekken voor vraagstukken gaande met Social studies, Communicatie en Business & ICT. Met het UMCG bespreken we de uitwerking van een vraagstuk rondom sustained healthy behaviour bij diverse doelgroepen; hierbij is het Centrum voor Revalidatie en het Huis voor de Sport betrokken. Tevens met het UMCG bespreken we een meerjarige verlenging van een project rondom Leefstijlverwijzing door diverse lijnen gezondheidszorg. Bij de gemeente Oldambt bespreken we een meerjarige samenwerking voor diverse challenges rondom vitaliteit bij burgers in de gemeente; dit gesprek is ook gaande in Midden-Groningen en Eemsdelta. Met Social Studies tasten we een project af rondom studentenwelzijn; en met Business&ICT gaan we in zee om een digitale tool zoals een wearable of app te ontwikkelen die zowel een gezondheidsinnovatie kan aansturen als metingen kan doen op de effecten van die innovatie, wederom op Citizen Science, of in dit geval Student Science, gebaseerd.