Partnerships

Groepswerk serieus in Forum 2022.jpg

De Hanzehogeschool werkt intensief samen met bedrijven en organisaties. Onder andere in de vorm van (strategische) partnerships, worden multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aangegaan. Daarbij is een gezamenlijke win-win altijd het vertrekpunt in de samenwerking.

In een mogelijk partnership:

Werken we intensief samen om onderwijs te ontwikkelen (co-makership) waardoor een directe aansluiting van de inhoud op de dagelijkse beroepspraktijk wordt gerealiseerd;

  • Brengen we vraagstukken binnen jouw bedrijf/organisatie in kaart en dragen we mogelijke oplossingen aan;
  • Scholen we professionals binnen jouw bedrijf/organisatie;
  • Bied jij stageplekken voor studenten van de Hanzehogeschool aan;
  • Verrichten we praktijkgericht onderzoek. Samen werken we aan vraagstukken die om nieuwe oplossingen en innovaties vragen. Dit onderzoek draagt bij aan de kennisontwikkeling en toepassing in de beroepspraktijk en de maatschappij en leidt daarmee tot innovatie en (economische) ontwikkeling;
  • Participeert jouw bedrijf/organisatie in het onderwijs. Je kunt hierbij denken aan het verzorgen van gastcolleges en/of het inbrengen van praktische opdrachten vanuit jouw beroepspraktijk.

De Hanzehogeschool kan 1 op 1 een partnership met jou aangaan, maar er kunnen ook meerdere partijen bij betrokken worden. Thema gerelateerde vraagstukken zijn namelijk steeds vaker het beginpunt van partnerships. Je kunt hierbij denken aan thema's als Versterking van een leefbaar en duurzaam Noord-Nederland, transitie naar een gezonde en actieve samenleving, energietransitie en circulariteit en digitale transformatie.

Contact