Willem Alexander Sportcentrum en omliggende gebouwen 2021

Buurtsportcoach Academy Noord

Buurtsportcoach Academy Noord is hét platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen om vakkennis en -vaardigheden op te doen. Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches waardoor zij in staat zijn om de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten.

Buurtsportcoach Academy bestaat uit 3 pijlers:

  1. Kennisdeling; intervisie
  2. Ontwikkeling van kennis/vaardigheden; intervisie/coaching
  3. Netwerk: verbreding netwerk, leren van elkaar

Het cursus aanbod is niet alleen interessant voor buurtsportcoaches, maar ook voor andere professionals die in de wijk werkzaam zijn, bijvoorbeeld welzijnsmedewerkers en jeugdmedewerkers.

 

Aanleiding

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de zogenaamde buurtsportcoaches. De buurtsportcoach mag voor alle leeftijden en doelgroepen worden ingezet. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als tenminste in één andere sector (bijvoorbeeld zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg) dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Van de (jonge en soms nog onervaren) buurtsportcoaches wordt een multifunctionele inzet gevraagd voor meerdere doelgroepen en met een verscheidenheid aan partners in diverse werkvelden. Ter ondersteuning aan de buurtsportcoaches om voldoende kennis en vaardigheden op te doen voor de gevraagde multifunctionele inzet te realiseren, zorgt de Buurtsportcoach Academy voor een goed scholingsprogramma. Met als doel de kwaliteit van de buurtsportcoaches te waarborgen. 

Scholingsaanbod

Meer weten over het scholingsaanbod van Buurtsportcoach Academy Noord? Kijk dan op onze website voor meer informatie en om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.