Samen innoveren in de regio

Studenten fietsen door Groningen 2022.jpg

Samen ontwikkelen we toepasbare, praktijkgerichte kennis en creëren we oplossingen en innovaties voor organisaties en en de regio.

Met elkaar komen we door middel van praktijkgericht onderzoek tot nieuwe oplossingen en innovaties. Uitkomsten van onderzoek leveren ook nieuwe kennis en inzichten voor ons onderwijs.

We hebben elkaar nodig om de opgaven van nu aan te pakken. De wereld van morgen begint meer dan ooit bij het delen van elkaars kennis en inzichten.

Noordelijke Innovatie Agenda: Krachtige Regio

Een belangrijk agendapunt uit de Noordelijke Innovatie Agenda is zorgen voor een innovatie-ecosysteem met een krachtig MKB. Met de innovatiewerkplaats (IWP) Krachtige Regio sluit de Hanzehogeschool aan op de gezamenlijke agenda voor Noord-Nederland.

Studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van verschillende opleidingen en instituten van de Hanzehogeschool werken samen om te voldoen aan de kennis- en innovatievragen van de bedrijven in Noord-Nederland. Door op grotere schaal samen te werken is er meer slagkracht om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en oplossingen te bieden voor grote sociale en economische vraagstukken die spelen in de regio.