Herinschrijven

Groepswerk binnenstad mei 2022.jpg

Als je je huidige opleiding wilt voortzetten, schrijf je dan ieder jaar voor 1 september opnieuw in. Herinschrijven gebeurt namelijk niet automatisch. Als je niet staat ingeschreven, mag je geen onderwijs volgen. Daarnaast heb je geen recht op studiefinanciering en op het OV-studentenreisproduct.

Herinschrijven voor je opleiding gaat via Studielink en is mogelijk vanaf juni. Om het administratieve proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je om vóór 1 augustus je herinschrijving te regelen en een machtiging af te geven voor je betaling.

Vóór 1 september moet je herinschrijving in orde zijn. Voldoe je na 1 september niet aan je herinschrijvingsverplichtingen, dan zal je account worden geblokkeerd en kun je niet meer inloggen in de systemen van de Hanzehogeschool.

Uitschrijven en inschrijven voor een andere opleiding bij de Hanzehogeschool

Je wilt switchen van opleiding bij de Hanze. Doe dan een verzoek tot uitschrijving van je huidige opleiding en een inschrijving voor een andere opleiding via Studielink.

Herinschrijven bij afstuderen in juli, augustus en september

Als je vóór 1 september nog gaat afstuderen, kun je in Studielink de knop 'Herinschrijven', gevolgd door 'Ik wil me niet herinschrijven' aanklikken.

Als je in september afstudeert moet je wel de knop 'Herinschrijven' aanklikken en je betaling van het collegegeld regelen. Zodra je bent afgestudeerd kun je in aanmerking komen voor teruggave van een deel van het collegegeld. Volg daarvoor de stappen zoals beschreven onder
Informatie voor afstudeerders