Voorbereidend jaar voor anderstaligen

Vier studenten met fietsen in de binnenstad.jpg

Als hoger opgeleide anderstalige kun je bij het Alfa-college het Voorbereidend Jaar (VBJ) voor hoger opgeleide anderstaligen volgen. Dit jaar bereidt je voor op een hbo-opleiding aan de Hanzehogeschool Groningen of een wo-studie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

​Het Voorbereidend Jaar (VBJ) bij het Alfa-college vormt daarmee de schakel tussen de opleiding in het land van herkomst en het hoger onderwijs in Groningen. De drie onderwijsinstellingen werken daarom nauw samen.

Tijdens het VBJ volg je de vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer èn de profielvakken die de Hanzehogeschool of Rijksuniversiteit verplicht stellen voor toelating tot de vervolgopleiding. Ook is er aandacht voor o.a. het geven van presentaties, het schrijven van verslagen en het doen van onderzoek. Tijdens het VBJ kun je lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen en doe je Staatsexamen NT2-II.

Slaag je na een jaar voor het VBJ? Dan ben je uitstekend voorbereid op je hbo-opleiding of wo-studie! 

Meer informatie en ervaringen van oud-studenten