Keuzecolleges

Keuzecolleges.jpg

In studiejaar 2023-2024 kunnen leerlingen uit havo 4 van technasiumscholen weer meedoen aan keuzecolleges. We maken de data zo snel mogelijk bekend.

Aanmelden
Op dit moment is het nog niet mogelijk om je aan te melden.

Waarom keuzecolleges
Keuzecolleges zijn onderdeel van een O&O-opdracht, maar vinden plaats op de Hanzehogeschool in Groningen (HG), de NHL Hogeschool (NHL) of Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden

Nadat je een keuze hebt gemaakt uit de verschillende opdrachten, verdiep je je in het gekozen onderwerp. Deze opdrachten variëren van literatuurstudies tot het leren werken met microcontrolling (Arduino). Ook word je kennis en vaardigheden aangeboden via interactieve colleges, practica en workshops, waarmee je verdieping kunt aanbrengen in je keuzeproject. Voor, tussen en na de twee keuzecolleges werk je het project verder uit op school, waarbij wel contact (mogelijk) blijft met de ‘opdrachtgevers’ van de keuzecolleges, in dit geval dus met de docenten van HG, VHL en NHL.

Floris over het keuzecollege Duurzame mobiliteit met zonne-energie
"Ik sleutel aan een eigen brommer en werk graag met mijn handen. Ik vind het prachtig als ik dat bij O&O ook mag doen. Tijdens de keuzecolleges bleek onder meer dat een goede voorbereiding erg belangrijk is. Zoals het maken een technische tekening, voordat je echt gaat bouwen; dat zorgt er echt voor dat je een betere zonne-auto krijgt. Door de keuzecolleges ben ik beter voorbereid op wat er van mij wordt verwacht als ik ga studeren".