De topsportbeurs

Voor studenten met een topsportstatus is het mogelijk om aanspraak te maken op een financiële vergoeding: de Topsportbeurs, een gezamenlijke regeling van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Deze financiële tegemoetkoming bedraagt 2.000 euro per studiejaar en het maximum aantal keer dat deze beurs wordt toegekend per student staat gelijk aan het aantal nominale studiejaren. Topsporters dienen aan sport specifieke criteria te voldoen en er worden eisen rondom de studievoortgang gesteld.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Ben jij benieuwd of je in aanmerking komt voor de topsportregeling en/of topsportbeurs? Bekijk hier de Kwalificatielijst van de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. In deze lijst staat per sport beschreven aan welke criteria je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de topsportregeling en/of de topsportbeurs.

De criteria van de topsportregeling hangen samen met de criteria voor de topsportbeurs. De criteria voor de topsportregeling kunnen echter iets ruimer worden ingezet door de topsportcoördinator.

Stel jouw vragen aan een topsportstudent

Wil jij weten hoe het is om topsport te combineren met een studie aan de Hanzehogeschool? Vraag het onze topsportstudenten! Zij beantwoorden al jouw vragen en delen hun persoonlijke ervaringen. 

Stuur een e-mail met jouw vragen, de sport die je beoefent en eventueel de studie die je gekozen hebt naar Emiel Venema, communicatieadviseur Topsport. Wij matchen je vervolgens aan een topsportstudent, bij voorkeur een student die jouw opgegeven studie doet of dezelfde sport beoefent. 

Maak altijd een afspraak

Voldoe je aan de criteria? Maak dan een afspraak met topsportcoördinator Arjan Taaij. Neem naar het gesprek een lijst met je sportprestaties en informatie over eventuele voorgaande studies mee. 

Vragen?

Heb je vragen over de topsportbeurs? Neem dan contact op met het ambtelijk secretariaat van de Commissie Profileringsfonds:  [email protected]

Contact