Studievereniging Exploratio

Studievereniging Exploratio

Studievereniging Exploratio is voor de studenten van de HBO opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) aan de Hanzehogeschool in Groningen. De vereniging is er op gericht meer samenhang binnen de opleiding te creëren en de kennis van studenten te verbreden. Dit gebeurt door middel van studie gerelateerde activiteiten, borrels en andere activiteiten.

Meer weten?

Kijk op onze website www.sv-exploratio.nl of check onze socials:

Een studievereniging is niet te vergelijken met een studentenvereniging. Zo is er geen ontgroening en hebben leden geen verplichtingen. Studenten doen mee met de onderdelen waarin zij geïnteresseerd zijn.