Studievereniging Vedi

Studievereniging Vedi 2022-2023

Studievereniging Vedi organiseert elk jaar de introductiedagen, meerdere bedrijfsbezoeken, borrels, kroegcolleges en workshops. De vereniging heeft ruim 400 leden, waarvan er ongeveer 30 leden een plek in een commissie hebben en door het grote ledenaantal kunnen studenten goede banden en netwerken opbouwen met de leden uit verschillende jaarlagen.

Vedi

De naam Vedi staat voor Voeding en Diëtetiek Insieme. Insieme is Latijn en staat voor saamhorigheid. Dat is ook het belangrijkste doel van deze studievereniging: meer saamhorigheid creëren en zo een leerzame en gezellige studententijd te geven aan zijn leden.

Meer weten?

Kijk op onze website www.sv-vedi.nl of check onze socials:

Een studievereniging is niet te vergelijken met een studentenvereniging. Zo is er geen ontgroening en hebben leden geen verplichtingen. Studenten doen mee met de onderdelen waarin zij geïnteresseerd zijn.