Helpdesk Statistiek

Helpdesk Statistiek in het Wiebenga - Hanzehogeschool Groningen.png

De Helpdesk toegepast wetenschappelijk onderzoek is er voor studenten en docenten!

Je kunt hier terecht met vragen over:

  • kwantitatief onderzoek, zoals: beschrijvende en toetsende statistiek, analyseren in SPSS, Excel of R, visualiseren van gegevens in tabellen en grafieken.
  • kwalitatief onderzoek, zoals: observaties, diepte-interviews of focusgroep interviews en het opstellen van een interview guide. 

Voor vragen over kwalitatieve data-analyse met ATLAS.TI en literatuuronderzoek contact op met de Mediatheek.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met [email protected] voor de mogelijkheden.