Switchen van opleiding binnen economisch domein

Studenten in overleg in het atrium van Zernikeplein 7

Volg je een opleiding in het domein Economie & Bedrijf? Dan kan je switchen van opleiding, en daarbij kiezen tussen de 24 bachelor- en AD-opleidingen binnen het economische domein. De hele snelle switcher kan in september vaak nog overstappen en daarnaast is het ook mogelijk om in het tweede semester te starten.

Mocht je buiten het economisch domein verder willen, dan word je verbonden aan het Hanze Studiekeuze Advies.

Switchcoach helpt bij studiekeuze

Binnen de Hanzehogeschool begeleidt een switchcoach jou naar de nieuwe opleiding, zodat we zeker weten dat de nieuwe keuze goed bij je past. Daarvoor staan 8 switchcoaches paraat. De studentbegeleider, docent of ondersteuner speelt in dit proces een cruciale rol. Als zij horen dat je twijfelt over de opleiding of aangeeft te willen stoppen, wijzen ze je op de mogelijkheid om begeleiding te krijgen en op de verruimde instroommomenten.

Contact

Wil je wisselen van opleiding of wil je meer informatie over het switchprogramma? Mail dan naar [email protected].

Switchcoach (800 x 500 px).png

FAQ

Wat is Switch?   
Switch is het wisselen van studie. Binnen het hbo wordt al vaak van opleiding gewisseld, maar moet je doorgaans wachten tot het volgende studie om te beginnen met een nieuwe opleiding. Via het switchprogramma kun je in een studiejaar overstappen en met vrijstelling (aan te vragen bij de examencommissie) hoef je eerder behaalde vakken niet opnieuw te doen. 

Hoe werkt het? 
Een student die twijfelt of de opleiding past, vraagt een gesprek aan bij de switchcoach van het bijbehordende instituut. De coach begeleidt de student naar een nieuwe opleiding. De nieuwe opleiding gaat de student kort ervaren om het besluit definitief te maken. Daarna wordt de student gekoppeld aan iemand die helpt om een switchplan te maken. In het switchplan staat wanneer de overstap kan plaatsvinden, hoe de rest van het schooljaar eruitziet en welke vrijstellingen de student kan krijgen. 

Belangrijk: je kunt niet overstappen naar de opleiding Vastgoedkunde, omdat hier een numerus fixus voor geldt. Het is wettelijk niet toegestaan om op een ander moment dan het officiële startmoment te beginnen. 

Wat zijn de kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan de switchbegeleiding, de student kan er altijd gebruik van maken. Ook als de student al vrij zeker de volgende opleidingskeuze in beeld heeft, dan kan een switchcoach met regelen dat de student daar terecht kunt om te ervaren of de goede keuze is gemaakt.