Hanze Junior Honours­programma's

Student legt andere student iets uit 2022.jpg

Het Hanze Honours College biedt in overleg met middelbare scholen in het noorden Hanze Junior Honoursprogramma's aan. Deze scholen selecteren zelf gemotiveerde en talentvolle havisten (uit havo 4) om deel te nemen. De programma's dagen deze leerlingen uit het maximale uit zich zelf te halen. En stimuleren hen hun talenten te ontdekken.

Ontdekken en stimuleren van talent op de middelbare school

De programma's, die aan de Hanzehogeschool plaatsvinden, behandelen vakoverstijgende thema's op hbo-niveau: Duurzaam bouwen, Ondernemen en Cultuur, Maatschappij en Media. Het daagt de deelnemers niet alleen uit; het leert hen ook samen te werken, creatief te zijn en de juiste vragen te stellen. De havisten worden onder meer begeleid door honoursstudenten van de Hanzehogeschool.

Het is een mooie kans om kennis te maken met honoursonderwijs: onderwijs voor studenten die meer willen, kunnen én durven. De thema's zijn maatschappelijk relevant, leerlingen krijgen een grote mate van vrijheid, en werken samen met leerlingen van andere scholen aan onderwerpen die hen interesseren.

Het programma bestaat uit bijeenkomsten op vier vrijdagen in de periode van januari tot en met maart, met een slotbijeenkomst van een middag.

Hanze Junior Honours

Hanze Honours Junior.jpg

Contact