Programma voor docent voortgezet onderwijs

Docent Janco Nolles legt uit 2022.jpg

Onderwijs gericht op de talentontwikkeling van leerlingen stelt docenten voortgezet onderwijs (VO) voor vragen over hun eigen mogelijkheden, insteek en aanpak. Voor deze docenten faciliteren Het Hanze Honours College (Hanzehogeschool Groningen) en X-Honours (NHL Hogeschool) gezamenlijk een professionele leergemeenschap (PLG) rondom het thema Design for Talent.

​Een professionele leergemeenschap is een klein team van docenten dat regelmatig bij elkaar komt om op een gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij de docenten de inzichten bovendien direct praktisch toepassen om het onderwijs of de onderwijsinstelling te verbeteren.

Innovatie in de praktijk

Docenten ontwerpen in deze PLG samen vernieuwend en talentgericht onderwijs en passen dat in de  eigen praktijk toe. De PLG Design for Talent faciliteert dialoog en samenwerking met collega's met gelijksoortige vragen bij de individuele zoektocht en het zelfsturend leren over talentontwikkeling.

Het leertraject Design for Talent is bedoeld voor HAVO-, VWO,- en MBO-docenten die in de eigen klas en op hun eigen school hun onderwijspraktijk willen innoveren, en daarbij extra willen focussen op de talenten en talentontwikkeling van leerlingen. De PLG is voor zowel nieuwe deelnemers bedoeld als  voor oud-deelnemers aan Spots on Talent en eerdere programma's.

Wat kun je als deelnemer verwachten

In het traject, dat loopt van november tot april, ontdek je hoe je leerlingen kunt begeleiden en coachen bij hun talentontwikkeling. Je ontwerpt in co-creatie een concreet plan of product om dit te bereiken.

Een definitie van talent en de doelgroep voor het leertraject bepaal je zelf: een aanpak voor elke leerling of één die differentieert in de klas, gericht op een individuele leerling of juist op een geselecteerde groep hoogpresteerders, of misschien wel je collega's?        

We dagen je uit om je zoektocht naar nieuwe kennis en inzichten direct toe te passen in de eigen school. De uitwisseling van onderlinge ervaringen en het maken van onderwijs staat daarbij centraal.

Achtergronden rond talentontwikkeling- en begeleiding krijg je deels aangereikt, deels verzamel je die zelf en deels creëer je die zelf. In elke bijeenkomst krijgen ze een praktische vertaalslag. De uitwisseling van onderlinge ervaringen en het maken van onderwijs vormt de rode draad in de bijeenkomsten.

Mogelijke thema's

Thema's die op grond van de vraag van de deelnemers aan de orde kunnen komen:

  • Eigen talenten herkennen en inzetten
  • Eigen visievorming op talentontwikkeling
  • Talent in leerlingen herkennen en faciliteren
  • Prototyping en testen
  • Ontwerpen van talentgericht onderwijs
  • Talent, excellentie en (hoog)begaafdheid
  • Literatuur over talentontwikkeling, kenmerken en leerbehoeften van getalenteerde leerlingen
  • Stimuleren van higher levels of learning
  • Veranderstrategieën
  • Vernieuwende onderwijsconcepten

Praktische informatie

Design for Talent bestaat uit vijf interactieve bijeenkomsten en een zelf te organiseren afsluitend evenement, waarin je als deelnemer de leeropbrengsten aan leerlingen en collega's zichtbaar maakt.

Minimale tijdsinvestering is 56 uur, inclusief het bijwonen van alle bijeenkomsten (15:00-18:00 uur).

De investering voor deze PLG bedraagt € 400,- per docent. Om bredere deelname door docenten van een zelfde school te stimuleren geldt een korting:  4 deelnemers voor de prijs van 3, dus € 1.200,-.

De cursus is onderdeel van het Netwerk Noord programma voor VO-docenten. Deelname is ook rechtstreeks via het Hanze Honours College mogelijk.

NB: Alleen bij voldoende deelname start er zowel in Groningen als Leeuwarden een PLG Design for Talent.

Aanmelden voor deze PLG kan niet meer. Heeft u vragen of interesse in een maatwerktraject? Mail dan naar: [email protected].