Heb jij financieel inzicht en ben je communicatief sterk? Ben je nieuwschierig naar het verhaal achter de cijfers? Dan ben jij geschikt voor het accountantsberoep!

In de opleiding Accountancy aan de Hanzehogeschool leer je de cijfers te begrijpen waardoor je weet hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Ook leer je alles over de financiële administratie van een bedrijf en toetst of jaarrekeningen kloppen. Tijdens de studie krijg je te maken met onderwerpen als; de fiscale verplichtingen van ondernemers, investeringsbeslissingen, aantrekken van vermogen, sturen en beheersen van ondernemingen en leer je hoe je een klant goed advies geeft en hoe je financiële rapportages van een organisatie moet controleren.

Als accountant kom je bij allerlei organisaties en bedrijven over de vloer en neemt een kijkje in de financiële keuken.

Meer weten over de opleiding? Vraag dan een brochure aan of bezoek een open dag. Naast de vaste open dagen, kun je je nu ook op elk gewenst moment oriënteren via Open Daily of door je vragen te stellen aan een student via WhatsApp!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Het eerste jaar

Het eerste jaar

De drie opleidingen van het Instituut voor Financieel Economisch Management hebben een gezamenlijk propedeusejaar. Dit heeft als voordeel dat je je tijdens dit jaar goed kunt oriënteren en nog zonder tijdverlies kunt overstappen naar één van de andere twee opleidingen.

Dit jaar is bedoeld om je een stevige financieel-economische basis mee te geven die voor ieder van onze opleidingen van belang is. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden zoals presenteren, rapporteren en Engels.

In ieder blok zit een project. In een projectgroep ga je aan de slag met een praktijkopdracht, waarin je zoveel mogelijk samenwerkt met regionale bedrijven en ondernemers. Het grote voordeel hiervan is dat je de kennis die je opdoet tijdens de vakken direct toepast in de praktijk en je leert samenwerken.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

In de hoofdfase van je opleiding kruip je in de rol van de accountant. Zo leer je alles over de tools die je nodig hebt om een wettelijke controle uit te voeren. Je oefent met het toepassen van wet- en regelgeving op een situatie en hoe jij je conclusies kunt verwerken in een managementrapport. Daarnaast komen er onderwerpen aan bod zoals het samenstellen van een jaarrekening, financieringsvormen van een onderneming en de invloed die ICT heeft op financiële verslaglegging.
Gedurende de opleiding wordt naast vakinhoudelijke kennis ook gewerkt aan advies- en communicatieve vaardigheden. In het werk als accountant is het van belang dat jij adviezen overtuigend over kunt brengen. Omdat je een belangrijke schakel vormt tussen organisatie en de maatschappij wordt er daarnaast veel aandacht besteed aan ethiek en het ontwikkelen van een maatschappelijk besef.

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

De overgang naar het hbo of naar een andere opleiding is soms best wennen. Aan het begin van je studie krijg je daarom een studieloopbaanbegeleider die je hier zoveel mogelijk bij helpt. Je bespreekt onder andere de voortgang van je studie, knelpunten en de keuzemogelijkheden tijdens en na je studie. In je portfolio houd je je eigen studievoortgang en -ontwikkeling bij. Daarnaast kun je gebruik maken van tutoren, vaak ouderejaarsstudenten, die je helpen met het aanleren van de juiste studievaardigheden zoals het maken van een planning.

Twijfel je nog tussen verschillende opleidingen? Het team van Hanze Studiekeuzeadvies kan je hierbij helpen.

Stage lopen

Stage lopen

Het laatste halfjaar van het derde studiejaar loop je stage bij een accountantskantoor. 

Afstuderen

Afstuderen

In het vierde jaar volg je een specialisatie binnen je opleiding Accountancy. Tijdens deze specialisatie wordt je voorbereid op een landelijk examen, de Overall Toets (OAT). In deze specialisatie komen alle kennis en vaardigheden van de eerste drie jaren samen. Je sluit je studie af met het schrijven van een afstudeerscriptie bij een organisatie. Hiermee laat je zien dat je klaar bent om als adviseur aan de slag te gaan.            

Doorstuderen

Doorstuderen

Na je bacheloropleiding mag je jezelf nog geen accountant noemen, dit is een beschermde titel. Om in het accountantsregister opgenomen te worden dien je een vervolgopleiding te volgen.

​Beroepsmogelijkheden

Beroepen

Na de bacheloropleiding Accountancy heb jij veel mogelijkheden om binnen de financiële sector aan de slag te gaan. De arbeidsmarktkansen voor hbo- en wo-financials zijn sterk verbeterd. Er zijn nauwelijks werkloze financials. Voor de beroepen Accountant-administratieconsulent (AA) en Registeraccountant (RA) is een vervolgopleiding vereist, maar uiteraard zijn er meer mogelijkheden.

           

Accountant-admin.consulent (AA)

Accountant-administratieconsulent (AA)

Een Accountant-administratieconsulent (AA) richt zich met name op het samenstellen van jaarrekeningen en het adviseren van kleine tot middelgrote klanten. Hiervoor is een post-hbo opleiding vereist. Ook de Hanzehogeschool biedt deze opleiding aan. Meer informatie hierover vind je op de website van HanzePro.

Registeraccountant (RA)

Registeraccountant (RA)

Een Registeraccountant (RA) richt zich voornamelijk op risicobeheersing en controle van de jaarcijfers bij grotere klanten. Hiervoor is een (post)masteropleiding vereist.

Andere beroepen

Andere beroepen

Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als assistent-accountant, financieel medewerker, controller of financieel adviseur. Deze functies vind je in het bedrijfsleven, bij banken en verzekeraars, bij de overheid en bij non-profit instellingen.

Alumni

Alumni

Als alumnus van een van de opleidingen van het Instituut voor Financieel Economisch Management kun je lid worden van een van onze groepen op LinkedIn. Klik hier voor de groep van Accountancy.

​Jaar 1

 • Financieel Management
 • (Belasting)recht
 • Bedrijfsadministratie
 • Bestuurlijke informatievoorziening
 • Algemene Economie
 • Praktijkopdracht

Jaar 2

 • Financiële verslaglegging
 • Strategisch Management
 • Jaarrekening opstellen en controle uitvoeren
 • Adviesvaardigheden
 • Praktijkopdracht 

Jaar 3

 • Data analyse
 • Verslaglegging, managentinformatie en advies
 • Financierings - en inversteringsvormen
 • Recht
 • IT in de accountantspraktijk
 • Stage

Jaar 4

 • Controle van de jaarrekening
 • Externe verslaggeving
 • Bestuurlijke informatievoorziening
 • Belastingrecht
 • Management Accounting
 • Afstudeeropdracht

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}