Finance, Tax and Advice is dé nieuwe bachelor nadat de opleidingen Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie zijn samengevoegd.

Met deze nieuwe bachelor kun je terechtkomen in het bank - en verzekeringswezen of aan de slag als fiscaal adviseur. De studie Finance,Tax and Advice (FTA) leidt je op tot een breed inzetbare financieel of fiscaal adviseur.

Als financieel en fiscaal adviseur opereer je binnen een breed werkveld op het snijvlak van economie en (fiscaal) recht. Je lost financiële vraagstukken op, geeft advies en brengt risico's in kaart voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Een bedrijf dat wil gaan uitbreiden en de investeringen wil financieren of een particulier die zijn financiële toekomst wil veiligstellen. Naast de nationale context, leer je ook meer over de internationale aspecten zoals (tax)-law and banking.

Jij bent de nieuwe financiële adviseur van de toekomst

Er is behoefte aan een nieuw soort financieel adviseur die de steeds complexere financiële en fiscale wereld het hoofd kan bieden. Je toekomstige particuliere en zakelijke klanten hebben behoefte aan een integere, deskundige financial die raad weet met belastingtechnische en financiële uitdagingen. Een professional die vanuit een helikopterview een situatie kan analyseren en risico's weet in te schatten. Iemand met een perfecte combinatie van financiële kennis, professionele vaardigheden en integere houding, die met behulp van digitale technologie duurzame oplossingen kan bieden voor particuliere en zakelijke klanten.

Met de opleiding Finance, Tax and Advice kun jij die adviseur worden in de financieel – zakelijke branche. Bij een fiscaal adviesbureau, (multinational) bank, verzekeraar, pensioenfonds, accountantsbureau, de belastingdienst of misschien wel jouw eigen onderneming

De opleiding in het kort

Zoals gezegd: de opleiding FTA is een samenvoeging van de twee opleidingen Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie. Het (nieuwe) curriculum is ontwikkeld in samenwerking met jouw toekomstige werkgevers. Je komt in het eerste jaar al in contact met de beroepspraktijk. Dit eerste jaar volg je een gezamenlijk programma met studenten Accountancy en Finance & Control (Bedrijfseconomie).

We bereiden je tijdens de opleiding voor op hoe je relaties moet onderhouden, financiële producten ontwikkelt, beleid maakt, advies geeft en situaties analyseert. Via verschillende werkvormen ontwikkel je de vaardigheden op het gebied van advies, communicatie, management en ICT die voor een financieel professional noodzakelijk zijn. Tijdens je studie heb je bovendien de mogelijkheid om je Wft-diploma's te halen die wettelijk nodig zijn om financieel advies te mogen geven. De Hanzehogeschool Groningen is hiervoor een erkend exameninstituut.

Meer weten over de opleiding? Vraag dan een brochure aan of bezoek een open dag.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Studie in Cijfers

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Accountancy

​Finance & Control (Bedrijfseconomie)

 

Het eerste jaar

Het eerste jaar

De drie opleidingen van het Instituut voor Financieel Economisch Management hebben een gezamenlijk propedeusejaar. Dit heeft als voordeel dat je je tijdens dit jaar goed kunt oriënteren en nog zonder tijdverlies kunt overstappen naar één van de andere opleidingen.

Dit jaar is bedoeld om je een stevige financieel-economische basis mee te geven die voor ieder van onze opleidingen van belang is. Daarnaast wordt gewerkt aan vaardigheden zoals presenteren, rapporteren en Engels.
Aan ieder blok is een project gekoppeld waarin je in een projectgroep aan de slag gaat met een casus. Het grote voordeel hiervan is dat je de kennis die je opdoet tijdens de vakken direct toepast in de praktijk en je leert samenwerken.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

In de hoofdfase van je opleiding ga je aan de slag met adviseren van bedrijven en particulieren op fiscaal-juridisch en financieel gebied. Je stelt financiële plannen op voor een particulier en voor bedrijven los je financieringsvraagstukken op. Je brengt financiële risico's in kaart, je beoordeelt jaarrekeningen en bijbehorende belastingaangiftes. Je raakt bekend met verschillende financieringsvormen en de invloed die ICT heeft. Je leert om klantvragen te analyseren en om op klantgerichte wijze financiële en fiscale oplossingen te bedenken.
Naast vakinhoudelijke kennis wordt ook gewerkt aan je advies- en communicatieve vaardigheden en de praktijk staat vaak centraal tijdens projecten. Daarnaast is er een internationaal blok, waarin aspecten rond international finance en international (tax)-law aan de orde komen. 

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

De overgang naar het hbo of naar een andere opleiding is soms best wennen. Aan het begin van je studie krijg je daarom een studieloopbaanbegeleider die je hier zoveel mogelijk bij helpt. Je bespreekt onder andere de voortgang van je studie, knelpunten en de keuzemogelijkheden tijdens en na je studie. In je portfolio houd je je eigen studievoortgang en -ontwikkeling bij. Daarnaast kun je gebruik maken van tutoren, vaak ouderejaarsstudenten, die je helpen met het aanleren van de juiste studievaardigheden zoals het maken van een planning.

Twijfel je nog tussen verschillende opleidingen? Het team van Hanze Studiekeuzeadvies kan je hierbij helpen.

Stage lopen

Stage lopen

Tijdens de opleiding komen twee stages van een halfjaar voor. Het laatste halfjaar van het derde studiejaar loop je stage bij een organisatie. Ook kies je voor een minor, deze kan verdiepend of verbredend zijn.

Afstuderen

Afstuderen

Je sluit je opleiding af met een afstudeerstage bij een bedrijf of instelling binnen het werkveld van je keuze en je laat hiermee zien dat je klaar bent om als adviseur aan de slag te gaan.

Doorstuderen

Doorstuderen

Na je bacheloropleiding kun je ervoor kiezen een post hbo opleiding of een masteropleiding te volgen. De Hanzehogeschool Groningen heeft verschillende masters ontwikkeld, waarbij je direct toelaatbaar bent. Je hebt ook de mogelijkheid om door te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Denk hierbij aan de (pre-) master Fiscaal Recht of Finance.

Beroepsmogelijkheden

Beroepen

Na de bacheloropleiding Finance, Tax and Advice heb jij veel mogelijkheden om binnen de financiële en fiscale sector aan de slag te gaan of in een functie te bekleden in het bank-en verzekeringswezen.             

Alumni

Alumni

Als alumnus van een van de opleidingen van het Instituut voor Financieel Economisch Management kun je lid worden van een van onze groepen op LinkedIn.

Jaar 1

 • Financieel Management
 • (Belasting)recht
 • Bedrijfsadministratie
 • Bestuurlijke informatievoorziening
 • Algemene Economie

Jaar 2

 • Financieel en fiscaal advies particulier
 • Financieel en fiscaal advies startende ondernemer en bedrijf

Jaar 3

 • Financiële markten
 • International (tax-)law and banking
 • Stage

Jaar 4

 • Keuzeruimte
 • Afstudeeropdracht

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}