Honoursminor Toekomst in Gezondheid

Ben je graag vernieuwend bezig binnen je vakgebied? Heb je affiniteit met gezondheid en welzijn? Dan is de minor Toekomst in Gezondheid iets voor jou.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Ben je betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en heb je een brede interesse? Ben je graag vernieuwend bezig in je eigen vakgebied? Heb je affiniteit met gezondheid en welzijn? Dan is de minor Toekomst in Gezondheid iets voor jou. Deze minor is ontwikkeld voor gemotiveerde en ambitieuze studenten van alle opleidingen.

Stijgende levensverwachting
Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder. Maar een stijgende levensverwachting betekent niet automatisch ook méér gezonde levensjaren. Er is daarom steeds meer aandacht voor de vraag hoe wij gezond ouder kunnen worden. Het thema Healthy Ageing staat inmiddels hoog op de (beleids)agenda's. Daarnaast is het een speerpunt voor Noord-Nederland.

Innovaties voor Healthy Ageing
Hoe kunnen we langer gezond en actief blijven? Wat is nodig om gezond op te groeien? Hoe kunnen we de samenleving zo organiseren dat ouderen zo lang mogelijk kunnen participeren? En dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft? Welke technologieën kunnen hiervoor ingezet worden? Hoe financieren we dit? En welke kansen liggen er voor ondernemers? Het beantwoorden van deze vragen is van groot belang voor een toekomst in gezondheid.

Healthy ageing raakt dus niet alleen vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn. Het betreft ook  vragen met betrekking tot economie, logistiek, arbeidsmarkt en techniek. Innovaties op al deze terreinen zijn hard nodig zijn voor een toekomst in gezondheid.

Opzet van de minor
Tijdens de minor verdiep je je in de maatschappelijke ontwikkelingen rond het thema Healthy Ageing. Je gaat in gesprek met lectoren van de vier noordelijke hogescholen  en werkt een specifiek vraagstuk uit in de vorm van een position paper. Daarbij kies je voor een onderwerp dat ligt op het snijvlak van healthy ageing en je eigen vakgebied.
Vervolgens voer je een innovatieve praktijkopdracht uit, bij voorkeur binnen een van de innovatiewerkplaatsen van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Je ontwikkelt competenties op het gebied van visie, creativiteit, innovatie, praktijkgericht onderzoek en multidisciplinair samenwerken. De minor wordt afgesloten met de organisatie van een symposium voor alle partners van het netwerk van het Centre of Expertise Healthy Ageing.

Talentontwikkeling
De rode draad die door deze minor heenloopt is die van talentontwikkeling waarbij jouw eigen persoonlijke ontwikkeling en het proces van 'leren leren' centraal staat.

Toelatingseisen
De minor Toekomst in Gezondheid start in september 2015 en duurt een half jaar. De omvang van de minor is 30 credits. Wil je deelnemen aan deze minor? Geef je dan op voor de selectieprocedure. Voorwaarde is wel dat je het eerste en tweede studiejaar zonder vertraging hebt afgerond. Bovendien moet je minimaal 60 credits uit de hoofdfase hebben behaald. Voor meer informatie over de minor en de selectieprocedure kun je terecht bij de contactpersoon van deze minor.

Overige informatie
De minor maakt deel uit van het excellentie-onderwijs. Organisatorisch gezien valt de minor onder de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen.  

Contactpersoon Hanzehogeschool Groningen: c.g.m.liebrand@pl.hanze.nl

Centre of Expertise Healthy Ageing
De minor is ontwikkeld door de vier noordelijk hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein en verbonden aan het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA). Het CoE HA is een netwerkorganisatie van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs- en kennisinstellingen, die gezamenlijk praktische innovatie van zorg en welzijn bewerkstelligen en kennis daarover ontwikkelen voor nieuw en beter onderwijs. 

Komende jaren zullen de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA een groot aantal innovatieve producten en diensten ontwikkelen op de thema's:

 • Bewegen en sport
 • Voeding
 • Wonen, vrije tijd en zorg
 • Welzijn en zorg
 • eHealth en technologie
 • Jeugd en Leefstijl
 • Arbeid en Zorg

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}