Je hebt een passie voor sport en bewegen. Het stimuleren van een actieve leefstijl bij jongeren, het bevorderen van gezond beweeggedrag in het onderwijs, het bedenken van innoverende sportprogramma's of vernieuwde activiteiten: je geniet van jouw rol als sportprofessional! Wil jij jouw loopbaan verder ontwikkelen? Doorgroeien naar een masteropgeleide professional die een bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van sport- en bewegingsonderwijs? Dat kan, met de master Sport- en Bewegingsonderwijs (SBO)!

 

Wil je meer zien van onze Master zoals de studentervaringen van Hans en Kaylee-Sue? Bekijk dan de Master playlist op ons YouTube kanaal!


Inspelen op maatschappelijke behoefte

De opleiding is een educatieve masteropleiding die is ontwikkeld vanuit een breed gesignaleerde behoefte uit de maatschappij en het onderwijsveld enerzijds en hernieuwde inzichten uit de wetenschap anderzijds. De kern van de opleiding is gericht op het innoveren van de eigen beroepspraktijk als sportprofessional. De belangrijkste competenties zijn gericht op samenwerken en verbinden, onderzoeken en innoveren en het positioneren en verantwoorden van bewegen en sport in en om de school op masterniveau.

De opleiding bestaat uit twee studiejaren met een totale studiebelasting van 60 studiepunten. Wekelijks is er een dag begeleiding op het Instituut voor Sportstudies in Groningen. De gemiddelde studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur per week: 6 uren les en 14 uren zelfstudie/werken aan praktijkproblemen.

Doorgroeien tot verbindende en innoverende professional

Deze masteropleiding is een tweejarige deeltijdopleiding gericht op afgestudeerde bachelorstudenten die werkzaam zijn in het werkveld van sport en bewegen. Het gaat daarbij om het leren innoveren van sportprogramma's vanuit een (ped)agogisch perspectief. De master is bedoeld voor zowel pas afgestudeerden als professionals die al een tijd in de praktijk werken. De opleiding is toegerust om een goed antwoord te geven op de complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk die vragen om een multidisciplinaire aanpak.

Toelatingseisen

Je hebt toegang tot de master SBO als je beschikt over een relevante hbo-bacheloropleiding zoals ALO, Pabo met leergang bewegingsonderwijs en Sportkunde. Bij twijfel beslist de toelatingscommissie.

Je werksituatie dient zich te lenen voor het uitvoeren van opdrachten en praktijkonderzoek, waarbij je toegang hebt tot sport - en beweegprogramma's die een link hebben met bewegingsonderwijs. Verder moeten je leesvaardigheid Engels en schrijfvaardigheid Nederlands op niveau zijn. Een intake assessment maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Lesdag

De master Sport- & Bewegingsonderwijs is een deeltijdmaster waarbij de lessen op een vaste dag(en) in de week plaatsvinden. Op dit moment wordt het onderwijs voor deze master aangeboden op de vrijdag.

Lerarenbeurs

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan er voor deze master een lerarenbeurs worden aangevraagd.Meer informatie hierover is te vinden op deze informatiepagina of op de website van de DUO.

Let op: de Rijksoverheid stelt dit jaar minder geld beschikbaar voor de lerarenbeurs. Toekenning gaat op volgorde van aanvraag. Ons advies is daarom om de lerarenbeurs zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Interesse?

Vraag een brochure aan, meld je aan voor één van de voorlichtingen op een open dag of informatieavond en volg een proefcollege. Wil je graag meer hulp bij je studiekeuze? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de programmamanager Sanne te Wierike via e-mail s.c.m.te.wierike@pl.hanze.nl of telefoon (050) 595 2005.

Meer weten?

Heb je algemene vragen over deze master SBO? 
Neem dan contact op met Ingrid Hoijting via h.m.hoijting@pl.hanze.nl

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}


{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Curriculumoverzicht

Curriculumoverzicht

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het bevorderen van bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl door jongeren, zowel binnen als buiten de school. Dit gebeurt op basis van praktijkgericht onderzoek, het professionaliseren van de beroepsgroep en het leggen van verbindingen met andere professionals rondom leerlingen. Afgestudeerden van de master zijn in staat om met een kritisch analytische blik trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovatieve curricula en programma's. Op die manier kunnen ze het bewegingsgedrag van leerlingen in kwalitatieve en kwantitatieve zin beïnvloeden.

Studieonderdelen

Studieonderdelen

De Master SBO bestaat in totaal uit vijf modules en is verdeeld over twee studiejaren. De eerste drie modules worden behandeld in het eerste studiejaar, de vierde en vijfde module komen aan bod in het tweede studiejaar. De toetsing is voornamelijk gericht op de competenties om praktijkvragen op te lossen. Per module staat er één complex praktijkprobleem centraal.

Modules

Module 1

Module 1: introductie in onderzoek en innovatie

Introductie en voorbereiding op andere modules, leren vinden en interpreteren van wetenschappelijke literatuur. Gericht op analyse in interventiecyclus.

Toetsing: casustoets onderzoek & onderzoeksvoorstel

Module 2

Module 2: beleid, sport en maatschappij

Beleid school vergelijken met landelijk beleid en komen tot agendasetting. Gericht op analyse en voor-ontwerp.

Toetsing: beleidsanalyse & agendasetting

Module 3

Module 3: innoveren van bewegingsonderwijs

Eigen onderwijs innoveren volgens EDR systematiek. Gericht op ontwerp en implementatie.

Toetsing: creëren innovatief beweegprogramma & reflectie op effecten

Module 4

Module 4: stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl

Nadruk strategisch handelen in een complexe context op ontwikkeling van gezonde school. Gericht op implementatie, evaluatie en bijstellen.

Toetsing: evaluatie eerdere initiatieven actieve en gezonde leefstijl & herontwerp, implementatie en evaluatie

Module 5

Module 5: afstudeerfase

Beweging brengen door een passende innovatie en onderzoekstrategie. Gericht op de complete interventiecylus met eventuele nadruk afhankelijk van de aard van het vraagstuk.

Toetsing: onderzoeksplan & thesis

Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Afgestudeerden van de master SBO vervullen vooral functies waarin ze verbindingen leggen met andere vakgebieden en andere professionals rondom het stimuleren van gezond beweeggedrag. Ook kom je in aanmerking voor coördinerende en projectleiderstaken.

Toepassen in de praktijk

Toepassen in de praktijk

Als afgestudeerde van deze master lever je een bijdrage aan de professionalisering, verbreding en innovatie van jouw vakgebied, door:

• de lesgeefpraktijk van zichzelf en anderen kritisch te beschouwen, deze praktijkgericht te onderzoeken en te verbeteren of te innoveren;

• het initiëren van samenwerking met en verbinding tussen deelnemers en non-professionals binnen en buiten de eigen discipline;

• de intrinsieke en extrinsieke betekenis van sport en bewegen in verscheidene uitingsvormen te expliciteren om anderen mee te nemen in de meerwaarde ervan.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}