Op dit moment is de inschrijving voor de Master SBO gesloten. 

Starten met deze master kan weer in september 2022.

Wil je in de tussentijd meer informatie of heb je vragen? Kom dan naar een van onze voorlichtingen of neem contact op met de opleiding via contact.

 

Wil je meer zien van onze Master zoals de studentervaringen van Hans en Kaylee-Sue? Bekijk dan de Master playlist op ons YouTube kanaal!


De Master Sport- en Bewegingsonderwijs (SBO) is een masteropleiding die tot doel heeft om het vak LO in samenwerking met andere professionals zodanig in te zetten dat het een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het gezond opgroeien van kinderen. Dit wordt gedaan door sport en bewegen een integraal en perspectiefrijk onderdeel te laten zijn van de leefwereld van kinderen.

Studieopbouw

De opleiding is een educatieve masteropleiding die is ontwikkeld vanuit een breed gesignaleerde behoefte uit de maatschappij en het onderwijsveld enerzijds en hernieuwde inzichten uit de wetenschap anderzijds. De kern van de opleiding is gericht op het innoveren van de eigen beroepspraktijk als leraar. De belangrijkste competenties zijn gericht op samenwerken en verbinden, onderzoeken en innoveren en het positioneren en verantwoorden van bewegen en sport in en om de school op masterniveau.

De opleiding bestaat uit twee studiejaren met een totale studiebelasting van 60 studiepunten. Wekelijks is er een dag begeleiding op het Instituut voor Sportstudies in Groningen. De gemiddelde studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur per week: 6 uren les en 14 uren zelfstudie/werken aan praktijkproblemen.

Doelgroep

Deze masteropleiding is een tweejarige deeltijdopleiding gericht op afgestudeerde ALO studenten en groepsleerkrachten in het bezit van de leergang bewegingsonderwijs die werkzaam zijn in het werkveld van sport en bewegen. De master is voor zowel pas afgestudeerden als mensen die al een tijd in praktijk werken. De Master SBO is toegerust om een goed antwoord te geven op de complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk die vragen om een multidisciplinaire aanpak.

Toelatingseisen

Voor deze master dien je te beschikken over een bachelor getuigschrift Lichamelijke Opvoeding of de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) met Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs. Je werksituatie dient zich te lenen voor het uitvoeren van opdrachten en praktijkonderzoek. Verder moeten je leesvaardigheid Engels en schrijfvaardigheid Nederlands op niveau zijn. Een intake assessment maakt deel uit van de procedure.

Deeltijd/Lesdag

De Master Sport- & Bewegingsonderwijs is een deeltijdmaster waarbij de lessen op een vaste dag(en) in de week plaatsvinden. Op dit moment zijn wij voornemens om het onderwijs voor deze master te gaan aanbieden op de vrijdag.

Lerarenbeurs

Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan er voor deze master een lerarenbeurs worden aangevraagd.Meer informatie hierover is te vinden op deze informatiepagina of op de website van de DUO. De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs 2021 wordt binnenkort bekendgemaakt.

Let op: de Rijksoverheid stelt dit jaar minder geld beschikbaar voor de lerarenbeurs. Toekenning gaat op volgorde van aanvraag. Ons advies is daarom om de lerarenbeurs zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Accreditatietraject

Op 10 december 2019 heeft de visitatie van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs plaatsgevonden. De visitatiecommissie was enthousiast over de inhoud van de nieuwe masteropleiding en gaat een positief advies voor accreditatie uitbrengen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Tijdens de dag hebben we open en intensief met het panel kunnen spreken. We hebben een gedegen en passend masterprogramma kunnen laten zien. Het panel is overtuigd van het masterniveau van de opleiding en vindt het mooi hoe de opleiding dit niveau verwoordt.

We zijn trots op dit advies en op het feit dat daarmee de Master Sport- en Bewegingsonderwijs gestart is sinds september 2020.

Voorlichtingsactiviteiten

Je kunt met onze docenten in gesprek. Bekijk alle mogelijkheden.

Meer weten?

Heb je vragen over deze Master? 
Neem dan contact op met Ingrid Hoijting via h.m.hoijting@pl.hanze.nl

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}


{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Curriculumoverzicht

Curriculumoverzicht

In de opleiding wordt aandacht besteed aan het bevorderen van bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl door jongeren, zowel binnen als buiten de school. Dit gebeurt op basis van praktijkgericht onderzoek, het professionaliseren van de beroepsgroep en het leggen van verbindingen met andere professionals rondom leerlingen. Afgestudeerden van de master zijn in staat om met een kritisch analytische blik trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovatieve curricula en programma's. Op die manier kunnen ze het bewegingsgedrag van leerlingen in kwalitatieve en kwantitatieve zin beïnvloeden.

Studieonderdelen

Studieonderdelen

De Master SBO bestaat in totaal uit vijf modules. De eerste drie modules worden behandeld in het eerste studiejaar, de vierde en vijfde module komen aan bod in het tweede studiejaar. De toetsing is voornamelijk gericht op de competenties om praktijkvragen op te lossen. Per module staat er één complex praktijkprobleem centraal.

Modules

De Master SBO bestaat in totaal uit vijf modules. De eerste drie modules worden behandeld in het eerste studiejaar, de vierde en vijfde module komen aan bod in het tweede studiejaar. De toetsing is voornamelijk gericht op de competenties om praktijkvragen op te lossen. Per module staat er één complex praktijkprobleem centraal.

Module 1

Module 1: introductie in onderzoek en innovatie

Introductie en voorbereiding op andere modules, leren vinden en interpreteren van wetenschappelijke literatuur. Gericht op analyse in interventiecyclus.

Toetsing: casustoets onderzoek & onderzoeksvoorstel

Module 2

Module 2: beleid, sport en maatschappij

Beleid school vergelijken met landelijk beleid en komen tot agendasetting. Gericht op analyse en voor-ontwerp.

Toetsing: beleidsanalyse & agendasetting

Module 3

Module 3: innoveren van bewegingsonderwijs

Eigen onderwijs innoveren volgens EDR systematiek. Gericht op ontwerp en implementatie.

Toetsing: creëren innovatief beweegprogramma & reflectie op effecten

Module 4

Module 4: stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl

Nadruk strategisch handelen in een complexe context op ontwikkeling van gezonde school. Gericht op implementatie, evaluatie en bijstellen.

Toetsing: evaluatie eerdere initiatieven actieve en gezonde leefstijl & herontwerp, implementatie en evaluatie

Module 5

Module 5: afstudeerfase

Beweging brengen door een passende innovatie en onderzoekstrategie. Gericht op de complete interventiecylus met eventuele nadruk afhankelijk van de aard van het vraagstuk.

Toetsing: onderzoeksplan & thesis

Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Masteropgeleide leraren zijn belangrijk voor het onderwijs. Afgestudeerden van de master SBO zullen vooral functies vervullen waarin ze verbindingen leggen met andere vakgebieden en andere professionals rondom het stimuleren van gezond beweeggedrag. Ook zullen ze binnen hun school in aanmerking komen voor coördinerende taken en projectleiderstaken.

Bijdrage vakgebied LO

Bijdrage vakgebied LO

De afgestudeerde van deze master levert een bijdrage aan de professionalisering, verbreding en innovatie van het bestaande vakgebied LO, door:

• de lesgeefpraktijk van zichzelf en anderen kritisch te beschouwen, deze praktijkgericht te onderzoeken en te verbeteren of te innoveren;

• het initiëren van samenwerking met en verbinding tussen deelnemers en non-professionals binnen en buiten de eigen discipline;

• de intrinsieke en extrinsieke betekenis van sport en bewegen in verscheidene uitingsvormen te expliciteren om anderen mee te nemen in de meerwaarde ervan.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}