Pop Culture

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​​​​Als minor bij Minerva Academie voor Popcultuur draai je mee in het programma van onze hoofdfasestudenten in een dynamische setting van praktijkgestuurd onderwijs.

​Uniek onderwi​​jsconcept

De Academie biedt de opleiding Popular Culture aan.
Je werkt bij ons aan eigen projecten die direct uit de praktijk komen, dus geen simulaties. Dat betekent dat je met concrete doelen werkt, voor een specifieke doelgroep en eventueel met een echte begroting. Voor deze vorm van onderwijs moet je zelfstandig kunnen werken, niet bang zijn om initiatief te nemen en in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor je project. Jij houd je planning bij en vraagt, op het moment dat jij het nodig hebt, consults aan bij experts op de academie. Deze onderwijsvorm sluit direct aan bij de beroepspraktijk van het culturele veld waarin met name projectmatig wordt gewerkt.

​Studieloopbaanbegeleiding

Een studieloopbaanbegeleider helpt je bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan, ook wel POP genoemd. Hierin maak je keuzes in hoe jij je studieroute wilt invullen, aan welke competenties je gaat werken en welke activiteiten nodig zijn om je leerdoelen te bereiken.

​Productiehuizen

Een productiehuis is een verzameling van maximaal 20 studenten en 2 docenten. Het is de plek waar je, aan de hand van presentaties, reflectie, onderzoek, debat, gastlessen en excursies, kennis ontwikkelt die je kunt toepassen bij de uitvoering van je project.

Het productiehuis kent in principe een gemengde samenstelling van 2e, 3e en 4e jaarsstudenten en telt zowel muzikanten als vormgevers. In het productiehuis helpen we jou met de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling van je project. Ieder productiehuis kent twee onderdelen: R&D (inhoud en onderzoek) en projectcoaching (organisatie). We gebruiken daar verschillende methodes voor. Bijvoorbeeld het presenteren van je projectvoortgang aan je collegastudenten en docenten en het debatteren over actuele zaken die te maken hebben met je project of met de popcultuur.

Daarnaast vindt er projectcoaching plaats op basis van je plan en je doelstellingen. Er zijn intervisiebijeenkomsten in kleine groepen, individuele consult met je begeleiders of met medestudenten en gastcolleges van experts uit het werkveld. Verder organiseren we excursies naar musea, bedrijven, instellingen en festivals. 

​Consults

Tijdens de docentenmarkt (eerste week van het semester) plan je jouw consults in met de docenten. Denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van studiotechniek, software, foto&video, theorie, financiën, onderzoek, compositie etc. Maar denk daarbij dus ook aan specialisatie op het gebied van je instrument.
Je kunt vervolgens op elk gewenst moment contact opnemen met iedere docent, om afspraken te maken voor consults. Je maakt zelfstandig met de begeleidende docenten afspraken over frequentie, wijze en aard van de ondersteuning. Daarnaast spreek je af waarop je beoordeeld wilt worden (kerntaken, competenties, normen).

​Creatief ond​ernemer​schap

Creatief ondernemerschap en internationalisering zijn kenmerken van de popcultuur bij uitstek. Popcultuur is zowel grensverleggend als grensoverschrijdend. Op regionaal, landelijk en internationaal niveau wordt de waarde van de creatieve beroepstak voor de economische ontwikkeling erkend. In samenwerking met het lectoraat Ondernemen, en het lectoraat Life Long Learning van de Hanzehogeschool Groningen wil de Academie voor Popcultuur richting geven aan dat creatief ondernemen, niet alleen regionaal, maar ook internationaal.

De popcultuur beweegt zich vooral in niche markten. Nederland is te klein om een brede afzetmarkt te creëren. Verbreding en vergroting hiervan is noodzakelijk. De skate – en hiphopcultuur zijn daar voorbeelden van: de lifestyle hoort bij een kleine subcultuur. Daar bevinden zich de pioniers, de innovators. Die kleine groepen zoeken over de grenzen van landen en culturen heen naar geestverwanten. Dat leidt tot nieuwe internationale vormen van merchandise, media, mode en muziek. De internationale community die zo ontstaat wordt daardoor een factor van betekenis voor economische ontwikkeling. Voorbeelden uit de mode zijn de merken Diesel en GSUS. Voorbeelden uit de muziek zijn Junkie XL en DJ Tiësto. De laatste heeft een belangrijke rol vervuld in de export van de Nederlandse dansmuziek. Al deze kenmerken en trends zijn als subcultuur begonnen en nu van groot belang voor de ontwikkeling van de internationale markt.

Omdat Minerva Academie voor Popcultuur nog maar kort bestaat, zal een deel van dit project ook bestaan uit het uitvoeren van onderzoek naar nieuwe, internationale vormen van samenwerking, het tot stand brengen van uitwisseling van studenten en docenten, het realiseren van een netwerk/community voor artiesten in binnen- en buitenland. De academie wil het ondernemerschap binnen de opleiding stimuleren door het creëren van regionale mogelijkheden voor ondernemerschap, van waaruit internationale contacten worden opgebouwd.

​Verkenning rond de Noor​​dzee

In het korte bestaan van de academie zijn contacten gelegd met een aantal landen rond de Noordzee. Dat heeft geleid tot uitwisselingsprojecten van docenten. In de toekomst zal dit leiden tot kortdurende, éénmalige uitwisselingen en projecten voor studenten en wordt gezocht naar continue samenwerking.

​Individueel tra​ject

Los van bestaande contacten, kan iedere student voorstellen aandragen om te studeren en/of werken in het buitenland. De academie stimuleert de eigen initiatieven van studenten.​​

​C​afés

De cafés zijn bijeenkomsten waar studenten en docenten rondom een specifiek onderwerp kennis met elkaar uitwisselen. Denk aan het songwritercafé, het zangcafé of het fotografiecafé.

​Excursies/fieldtrips

Regelmatig organiseren we excursies naar musea, podia, exposities, festivals etc.

​Trainingen

We organiseren plenaire colleges die voor iedereen toegankelijk zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: concepting, onderzoek, projectmanagement, persoonlijke vaardigheden (leidinggeven, conflictbemiddeling, samenwerken, presenteren) en studievaardigheden. Maar ook fotografie, workshops geven, financiële administratie, art-direction etc. Je kunt de kennis die je daar opdoet in principe gelijk toepassen bij de voorbereiding en realisatie van je project.

​Instapvoorwaarden

Wanneer je je hebt aangemeld voor de minor krijg je per mail een uitnodiging voor een intake-assessment. We letten daarin specifiek op het creatief vermogen om je zelf te ontwikkelen en in hoeverre je in staat bent om een realistisch plan op te stellen.

​Te volgen in

Semester 1 en 2 (20 weken)

​Contact

Anne Karen de Boer
a.m.de.boer@pl.hanze.nl

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}