Sciencecentrum De Magneet

​Wilt u uw leerlingen motiveren om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van Wetenschap & Techniek? Breng dan met uw klas een bezoek aan De Magneet van de Hanzehogeschool!

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Scholen vinden het steeds belangrijker om binnen het lesprogramma aandacht te besteden aan Wetenschap & Techniek. Er worden bijvoorbeeld techniekweken georganiseerd en technieklessen ingeroosterd. De beperkingen van het schoolgebouw staan helaas maar al te vaak enthousiaste plannen in de weg, omdat er doorgaans geen ruimte is om plekken te creëren waar kinderen onderzoekend of ontdekkend bezig kunnen zijn.

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen beschikt wèl over die ruimte en heeft speciaal voor scholen 'De Magneet' ingericht, een sciencecentrum voor kinderen, met grote en uitdagende 'doe-stations' waar zij actief en spelenderwijs kennismaken met de wonderen van Wetenschap & Techniek.

Actief bezig zijn, zelf ontdekken en onderzoeken, daar draait het om bij ons. Een bezoek aan De Magneet staat niet op zichzelf als geïsoleerd uitje, maar krijgt een grotere betekenis als het speels wordt verwerkt in alle vakken die op school aan bod komen. Bovendien ontvangt u een voor-en natraject van ons waardoor er meer verdieping kan plaatsvinden.

De Magneet is in eerste instantie ingericht voor de groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs, maar ook leerlingen uit jaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zullen een bezoek kunnen waarderen en zijn van harte welkom.

Een bezoek aan De Magneet is leerzaam, maar vooral een avontuurlijke belevenis!

De Magneet draagt onder meer bij aan de realisatie van doel 1 van het Techniekpact: Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan. 


Bezoekenplanner

Wilt u ook naar de Magneet met uw groep 7 of 8? 
Plan hier uw bezoek voor het nieuwe schooljaar!

Bezoek gepland?

Bereid uw bezoek samen met uw leerlingen voor met de 'Inhoudelijke ondersteuning leerlingen' en de 'Inhoudelijke ondersteuning voor de leerkracht'.


TalentenKracht

Over TalentenKracht
Peuters en kleuters zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen 'onderzoeken' en 'oplossen'. Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal binnen TalentenKracht (zie ook www.talentenkrachtgroningen.nl).

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek
Leerprocessen bij kinderen laten doorgaans veel variatie in gedrag zien. Volgens Paul van Geert, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie, is deze variatie een "uitstekende manier om informatie uit de omgeving te ontlokken, omdat je daar verschillende feedback op krijgt". In TalentenKracht staat het geven van feedback in de interactie tussen leerkracht, leerling en taak centraal. Klik hier voor een uitleg over het belang van variatie in het gedrag bij leerprocessen. 


Praktische informatie

Programma

Het programma duurt 2 uur. In het programma zit een korte drinkpauze. Wij rekenen erop dat met iedere groep minimaal 2 begeleiders meekomen. Is de groep groter dan 24 leerlingen, dan is het wenselijk dat er 3 begeleiders meekomen. Verzoek om bij aankomst aan de begeleiding
door te geven of er wellicht een leerling is die niet tegen stroboscooplicht kan.

Kosten

De kosten voor een bezoek aan De Magneet bedragen € 1,50 per leerling (eigen vervoer). Ligt uw school buiten een straal van 20 km en wenst u gebruik te maken van het busvervoer dat wij voor u kunnen regelen? Dan maken wij graag prijsafspraken op maat hierover met u. Uw school krijgt achteraf een factuur toegestuurd voor het bezoek aan De Magneet en eventueel het busvervoer.

Aanmelden en aanvullende informatie

U kunt uw groep(en) aanmelden via de bezoekenplanner. Direct na aanmelding krijgt u een automatische ontvangstbevestiging. Binnen een week na uw aanmelding ontvangt u een mail met een presentatie ter voorbereiding op het bezoek - het zogenaamde voortraject - en uitgebreide praktische informatie over bijvoorbeeld bereikbaarheid, parkeren en fietsenstalling (bij eigen vervoer) en busvervoer (mits aangevinkt bij aanmelding).

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}