Sciencecentrum De Magneet

​Wilt u uw leerlingen motiveren om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van Wetenschap & Techniek? Breng dan met uw klas een bezoek aan De Magneet van de Hanzehogeschool!

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Scholen vinden het steeds belangrijker om binnen het lesprogramma aandacht te besteden aan Wetenschap & Techniek. Er worden bijvoorbeeld techniekweken georganiseerd en technieklessen ingeroosterd. De beperkingen van het schoolgebouw staan helaas maar al te vaak enthousiaste plannen in de weg, omdat er doorgaans geen ruimte is om plekken te creëren waar kinderen onderzoekend of ontdekkend bezig kunnen zijn.

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen beschikt wèl over die ruimte en heeft speciaal voor scholen 'De Magneet' ingericht, een sciencecentrum voor kinderen, met grote en uitdagende 'doe-stations' waar zij actief en spelenderwijs kennismaken met de wonderen van Wetenschap & Techniek.

Actief bezig zijn, zelf ontdekken en onderzoeken, daar draait het om bij ons. Een bezoek aan De Magneet staat niet op zichzelf als geïsoleerd uitje, maar krijgt een grotere betekenis als het speels wordt verwerkt in alle vakken die op school aan bod komen. Bovendien ontvangt u een voor-en natraject van ons waardoor er meer verdieping kan plaatsvinden.

De Magneet is in eerste instantie ingericht voor de groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs, maar ook leerlingen uit jaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zullen een bezoek kunnen waarderen en zijn van harte welkom.

Een bezoek aan De Magneet is leerzaam, maar vooral een avontuurlijke belevenis!

De Magneet draagt onder meer bij aan de realisatie van doel 1 van het Techniekpact: Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan. 


 

Bezoekenplanner

Wilt u ook naar de Magneet met uw groep 7 of 8?
Plan hier uw bezoek.

 


Bezoek gepland?

Bereid uw bezoek samen met uw leerlingen voor met de 'Inhoudelijke ondersteuning leerlingen' en de 'Inhoudelijke ondersteuning voor de leerkracht'.

 


 

Inhoudelijke ondersteuning leerlingen

Binnenkort breng jij samen met je klas een bezoek aan het sciencecentrum De Magneet. In De Magneet wordt je uitgedaagd om aan de slag te gaan met de doe-stations en hierbij zoveel mogelijk energie op te wekken. Deze avontuurlijke belevenis zal je verschillende dingen leren over soorten energie en het opwekken van energie. Dit alles door zelf te ontdekken en te onderzoeken met als doel kennismaken met de wonderen van de Wetenschap & Techniek.

Thema Energie en Technologie

In De Magneet ga je aan het werk met Energie en Technologie. Hieronder hebben we een aantal interessante linkjes ter voorbereiding op je bezoek aan De Magneet voor je verzameld. 

 

Heeft u een bezoek gepland aan het sciencencentrum De Magneet? Hieronder vindt u alle benodigde informatie en lesmateriaal ter voorbereiding aan uw bezoek.

De activiteiten van de kinderen bij De Magneet zijn onderverdeeld in twee 'soorten' van benadering van het thema. Elke benadering heeft haar eigen plek in De Magneet. In de zogenaamde binnencirkel wordt in de doe-stations gewerkt aan de fundamentele en essentiële onderdelen van het thema; in de buitencirkel zijn de leerlingen bezig met de toepassing en de link naar de werkelijkheid, bijvoorbeeld met allerlei beroepen.

Het onderliggende doel van onderwijs in Wetenschap & Techniek beperkt zich niet tot zuiver wetenschappelijke proefjes en weetjes. Het behelst meer. Het leidt tot een levenshouding, tot een manier van denken en redeneren die het beste kan worden aangeduid met de term "wetenschappelijke geletterdheid".

Hoe kun je meisjes en jongens motiveren om hun talenten te ontwikkelen op het gebied van Wetenschap & Techniek? Wel, om een talent te kunnen ontwikkelen, moet je eerst weten of je dat talent hebt. De Magneet presenteert een fris en hedendaags beeld van Wetenschap & Techniek en zorgt ook voor de aanwezigheid van professionals, rolmodellen waar de leerlingen zich mee kunnen identificeren

Bij De Magneet worden kinderen uitgedaagd om andere vormen van intelligentie te gebruiken. Er wordt een appèl gedaan op probleemoplossend denken en handelen. Maar ook op intuïtie en alertheid.

De didactiek van de Magneet probeert zo nauwkeurig mogelijk aan te sluiten bij wat er op de scholen al gebeurt. Daarom hebben wij negen scholen uit het basisonderwijs en een school voor voortgezet onderwijs gevraagd om mee te denken en mee te werken aan de opzet van de thema's van De Magneet. Zo weten we zeker dat wij aansluiten bij de kerndoelen van uw school.

Achtergrondinformatie thema Energie en de gekozen doe-stations


Lesmateriaal

In aanloop naar uw uw bezoek aan De Magneet ontvangt u van ons per e-mail een lespakket ter voorbereiding op de workshop. Door middel van dit lespakket kunt u zich samen met de kinderen in de klas voorbereiden op het bezoek aan De Magneet. Dit lespakket is aan de hand van een Prezi, online, te behandelen. In de Prezi komen de verschillende soorten Energie naar voren die ook worden gebruikt in De Magneet. Doormiddel van vragen en filmpjes krijgen de kinderen hier kennis van.

Bij het bezoek aan De Magneet ontvangen de kinderen een labboek. In dit labboek staan vragen en een korte uitleg. Aan de hand van dit labboek worden zij door hun bezoek in De Magneet geleid en zullen zij door het beantwoorden van de vragen, inzicht krijgen in het opwekken en verbruiken van verschillende soorten Energie.

Tijdens het bezoek aan De Magneet ontvangt u een handleiding en een labboek voor het natraject. Aan de hand hiervan kunt u na de workshop in de klas verder ingaan op het thema en kunnen de kinderen hun kennis nog verder verdiepen.

TECHNIEK, TALENT EN ENERGIE is het onderwijsprogramma rond energietransitie voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool dat het Nederlandse energiesysteem als uitgangspunt neemt. Het omvat per groep energielessen met als vaste onderdelen: Kennis, Onderzoeken, Bouwen en Spel. Energie wordt voor de leerlingen als een spannend, tastbaar en levend onderwerp gebracht. Het programma, dat toepasbaar is in diverse schooltypen en in combinatieklassen, sluit aan bij het Wetenschap- en Techniekonderwijs, vervangt een deel van het huidige curriculum en sluit aan bij de kerndoelen. Onderwijskundige uitgangspunten zijn het onderzoekend en ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen.
Zie voor meer informatie de website: http://www.techniektalentenergie.nl

 


TalentenKracht

Over TalentenKracht
Peuters en kleuters zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen 'onderzoeken' en 'oplossen'. Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal binnen TalentenKracht (zie ook www.talentenkrachtgroningen.nl).

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek
Leerprocessen bij kinderen laten doorgaans veel variatie in gedrag zien. Volgens Paul van Geert, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie, is deze variatie een "uitstekende manier om informatie uit de omgeving te ontlokken, omdat je daar verschillende feedback op krijgt". In TalentenKracht staat het geven van feedback in de interactie tussen leerkracht, leerling en taak centraal. Klik hier voor een uitleg over het belang van variatie in het gedrag bij leerprocessen:

 


 

Praktische informatie

Bus

De bus is om 08.30 uur bij u op school en vertrekt dan zo spoedig mogelijk richting Groningen. De bus arriveert aan de achterzijde van Zernikeplein 9. Tussen de gebouwen doorlopen tot de overkapping. De begeleiding wacht u buiten op. Daarom het verzoek om 5-10 minuten voor aankomst te bellen naar telefoonnummer 06 – 51 77 03 30. Dit voorkomt onnodig wachten.

Programma

Het programma duurt 2 uur. In verband met tijdafspraken met de bus is er  geen uitloop mogelijk. Er is een korte pauze waarin de kinderen een beker drinken krijgen. Kinderen mogen natuurlijk ook zelf iets meenemen en dit opeten in de pauze. 

Begeleiding

Er wordt op gerekend dat met iedere groep minimaal 2 begeleiders meekomen. Is de groep groter dan 24, dan is het wenselijk dat er 3 begeleiders meekomen.
Verzoek om bij aankomst aan de begeleiding door te geven of er wellicht een leerling is die niet tegen stroboscooplicht kan.

Kosten

Kosten zijn € 3,00 per leerling. Dit bedrag wordt voor de groep(en) achteraf gefactureerd. De factuur gaat naar de school.

 


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kim Jansen of Bennie Schoonhoven
Telefoon: 050-5953555
E-mail: magneet@org.hanze.nl

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}