Wetenschap & Techniek en de leerlijn TT&E

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Wetenschap & Techniek en Techniek, Talent & Energie
Wetenschap & Technologie
Kinderen zijn nieuwsgierig, stellen vragen. Ze groeien op in een kennisintensieve omgeving, waar technologie een grote rol speelt. Onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T) sluit daar bij aan. Het motiveert en stimuleert kinderen om op onderzoek uit te gaan, antwoorden te zoeken op hun vragen, oplossingen te bedenken voor problemen, een ontwerp te maken dit te testen en te verbeteren. Het sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en start vanuit een betekenisvolle context. Naast het ontwikkelen van generieke vaardigheden gaat het om aspecten als vaardigheden in onderzoeken en ontwerpen en daarnaast om kennis en houding.


Bron: http://wetenschapentechnologie.slo.nl/

Tijdens het onderzoeken en ontwerpen werkt het kind aan verschillende houdingsaspecten. Het kind leert -aan de hand van de onderzoekscyclus- hoe een eerlijk onderzoek opgezet wordt, hoe de ontwerpcyclus gebruikt wordt om ideeën concreet vorm te geven en te testen. Het kind doet kennis op over een gebeurtenis, een gebied of  organisme, een situatie, een verschijnsel of voorwerp uit de wereld om zich heen. Het maakt gebruik van een scala aan vaardigheden die het nodig heeft bij het onderzoeks- en ontwerpproces en het kind werkt zo direct aan generieke vaardigheden als taal en rekenen. Daarnaast hebben 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken samenwerken en ICT-geletterdheid een plek.

W&T is een manier van kijken naar de wereld, het begint bij nieuwsgierigheid en verwondering, bij de vraag: Waarom ….? Er komen vragen op, problemen worden gesignaleerd. Er volgt een zoektocht naar antwoorden die tot nieuwe kennis leidt en die soms weer nieuwe vragen oproept.

Het begrip W&T is breder dan alleen natuur en techniek. Hoewel in eerste instantie de uitwerking is gemaakt voor het leergebied 'oriëntatie op jezelf en de wereld', kan W&T in principe álle leergebieden van het onderwijs omvatten.

Dus: onderwijs in Wetenschap en Technologie is niet een verplicht apart vak dat er in 2020 bij komt. Het is bovenliggend, het moet een plek krijgen in het onderwijsaanbod, in de hoofden en harten van de leerkrachten en leerlingen.

W&T en de leerlijn Techniek, Talent & Energie.
In de meeste lessen van de leerlijn Techniek, Talent & Energie zitten elementen van wetenschap en technologie verweven, het programma gaat uit van een activerende didactiek, een exploratieve houding van kinderen en van de mogelijkheden en talenten van kinderen en leerkrachten.
Maar werken aan wetenschap en technologie is meer dan werken aan techniek, aan talentontwikkeling en aan energie(transitie). Binnen het vakgebied 'oriëntatie op jezelf en de wereld' liggen veel kansen, maar ook binnen het taal – en rekengebied liggen mogelijkheden. Het kan ingebed worden in het reguliere programma, in bestaande methodes, thema's en projecten. Wanneer je alleen al kijkt naar de kernwoorden die genoemd worden bij het aspect houding (willen weten, willen begrijpen, willen bereiken, willen delen, kritisch zijn en creatief zijn), dan zijn er legio mogelijkheden om hier elke dag, hoe beperkt ook, aandacht aan te besteden.
Echter, er moeten wel keuzes gemaakt worden, niet alles wat kan moet ook… In de handleiding van TT&E worden hiervoor suggesties aangereikt.

Wil je als school meer informatie over W&T, scholing of ondersteuning bij het implementeren van W&T, dan zijn er veel mogelijkheden. Hieronder staat een lijst van instanties en websites, die als inspiratiebron kunnen dienen.

www.techniektalentenergie.nl

www.wetenschapentechnologie.slo.nl

www.wetenschapentechnologieindeklas.nl

www.techniektalent.nu

https://www.pbt-netwerk.nl

http://www.wetenschapsknooppunten.nl

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}