De kunstvakdocent in de basisschool

Steeds meer basisscholen vragen om bekwame kunstvakdocenten die zich voor een langere tijd willen verbinden aan de school, om een bijdrage te leveren aan de inhoud van het onderwijs, de ontwikkeling van leerlingen en het personeelstekort.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

In september start daarom aan de Hanzehogeschool de opleiding 'Kunstdocent in het basisonderwijs': een verdiepingstraject voor de bevoegde kunstdocent die zich graag verder wil ontwikkelen in het basisonderwijs. In een jaar tijd ontwikkelen de kunstdocenten gedurende 16 lesdagen nadere kennis en vaardigheden rondom:

 • De ontwikkeling van de leerling van 4 tot 12.
 • Klassenmanagement in de basisschoolklas.
 • Didactisch én pedagogisch handelen.
 • Aansluiten bij leerlijnen van andere vakken zoals taal en wereldoriëntatie en aansluiten bij onderwijsprincipes en werkwijzen.
 • Communiceren met ouders en collega's en deel uitmaken van het schoolteam.

Scholen gevraagd

Elke kunstdocent (en kunst kan muziek, theater, dans of beeldende kunst/nieuwe media betreffen) verbindt zich gedurende de opleiding van september 2022 tot juli 2023 voor een dag in de week (indien gewenst vaker) aan een school om zich te verdiepen in de bovenstaande onderwerpen.
Daarbij is het de bedoeling dat de docent onderdeel wordt van het team. De verbinding tussen kunstonderwijs en andere vakken/thema's wordt in de praktijk nadrukkelijk gezocht.
Vanuit de opleiding zullen opdrachten voor onderzoek en uitvoering gegeven worden, maar de context en vragen vanuit de betreffende basisschool staan centraal.


We zijn op zoek naar scholen die graag een kunstdocent voor een jaar voor één dag in de week betaald kunnen aanstellen of als zzp'er willen inhuren, en deze persoon ook kunnen begeleiden in de school.
Vanuit de opleiding krijgt de kunstdocent coaching aangeboden.

Omdat deze docenten al ongegradeerd (zowel voor PO als VO) bevoegd zijn, mogen zij zelfstandig voor de klas hun vak uitoefenen. Dit betekent dat deze mensen direct van betekenis kunnen zijn in de school en ook direct een bijdrage kunnen leveren aan het lerarentekort.


Mogelijke manieren om een kunstvakdocent in te zetten in de school:

-Een dagdeel per week in een groep, aanvullend op, of in plaats van de leerkracht.

-Een dag per week in een bepaalde bouw (afwisselend een aantal groepen op een dag lesgeven).

-Inzet in de verlengde rijke schooldag (plus lesgevende taken onder schooltijd).Informatie en aanmelding

Heeft jouw school interesse om deel te nemen aan deze pilot en staat de school in de gemeente Groningen?
Dan komen we graag met jouw school in contact!

Maak je interesse kenbaar door een mail te sturen naar Maartje Ghijsen, programmeur Onderwijs bij VRIJDAG: maartje.ghijsen@bijvrijdag.nl. 

Contactpersoon bij de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen is opleidingscoördinator Lisette Schrage: l.schrage@pl.hanze.nl.   Samenwerking

Deze opleiding wordt ontwikkeld op initiatief van Kunstencentrum VRIJDAG en Stichting Kunst & Cultuur.  In de ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding werkt de Pedagogische Academie samen met de kunstopleidingen van de Hanzehogeschool, Kunstencentrum VRIJDAG en Stichting Kunst & Cultuur.
{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}