Volg jij digitale technologische ontwikkelingen op de voet? En vind jij het interessant om te zien hoe deze ontwikkelingen onze samenleving beïnvloeden? Dan is de Master Digitale Technologie iets voor jou! Digitale technologie biedt veel potentie als het gaat om het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld bij goede en betaalbare zorg voor iedereen of de energietransitie. Deze master leidt je op tot een digitale technologie professional die innovatieve, marktklare digitale tools bouwt die van toegevoegde waarde zijn in ons dagelijks leven.

Vraag een brochure aan, of meld je aan voor een Open Dag

Tijdens deze master leer je om een echt succesvol digitaal product te bouwen, omdat:

 • je door de ogen van de gebruiker leert kijken naar wat echt belangrijk is;
 • je de ontwikkeling van digitale technologie procesmatig leert aan te pakken;
 • je samenwerkt met andere studenten vanuit verschillende disciplines.
Bij het ontwikkelen van digitale technologie leer je rekening te houden met belangrijke factoren, zoals het menselijke gedrag, het bedrijfsleven en ethische kwesties, die de impact van digitale technologie kunnen beïnvloeden. Naast het opdoen van inhoudelijke kennis staan werken in teamverband en persoonlijke ontwikkeling centraal. Tijdens het masterprogramma stel je iedere module een eigen leerplan op. In dit leerplan staat aan welke competenties jij gaat werken om effectieve en duurzame digitale technologieën te kunnen creëren. Kortom, jouw eigen leerproces staat tijdens deze master centraal.


Master Digitale Technologie-studenten Franciska en Tim vertellen je meer over de master in onderstaande video. 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

De Master Digitale Technologie is opgebouwd uit 4 modules. In het eerste semester volg je de modules Introductie in de Digitale Technologie en Werken met Digitale Technologie. In het tweede semester staat de module Samenwerken aan Digitale Technologie centraal en in het derde semester volg je module 4: In the lead op Digitale Technologie.  

Semester 1

Module 1: Introductie in de Digitale Technologie

Startklaar als individu

In deze module maak je (nader) kennis met digitale technologie als middel voor duurzame gedragsverandering. De opleiding start met een hackaton: Je moet in een korte tijd een praktijkvraagstuk oplossen. Aan de hand van de uitkomsten wordt vastgesteld over welke kennis en vaardigheden jij al beschikt en waar je dus nog aan moet werken om startklaar te zijn voor de master. Op basis van deze uitkomsten ontwikkel je je eigen leerplan om je kennis en vaardigheden in technologie, ontwerpgericht onderzoek en ondernemend leiderschap bijvoorbeeld verder te ontwikkelen. Je volgt workshops, online cursussen en lezingen en je werkt (individueel of in teams) aan opdrachten die nodig zijn om de benodigde competenties te verwerven. Je bewijst je ontwikkeling aan de hand van een portfolio. Bekijk alle workshops in module 1 die je tijdens het eerste semester kunt volgen.

Module 2: Werken met Digitale Technologie

Startklaar als team

Tijdens deze module leer je hoe je moet werken in High-Performance Teams (HPT's). Je werkt samen met andere studenten, onderzoekers, docenten en partners uit het werkveld in een HPT aan een bestaand complex probleem. Je ontwikkelt samen digitale technologie waarmee dit probleem kan worden opgelost. Je gaat je verdiepen in digitale technologieën (zoals kunstmatige intelligentie en datawetenschap), gedragswetenschap (zoals overtuigingsstrategieën en gedragsverandering), en het bedrijfsleven (zoals lean startup, leiderschap, enz.) om zo effectieve digitale technologieën te kunnen ontwikkelen. Deze verdieping wordt aangeboden in de vorm van online trainingen, masterclasses, discussie, bestudering van literatuur of seminars. De module wordt wederom afgerond met een portfoliobeoordeling en criteriumgericht interview.

Semester 2

Module 3: Samenwerken aan Digitale Technologie

Technologie professional

In deze module werk je in meerdere High-Performance Teams aan de ontwikkeling van digitale technologie. Aan het begin van de periode stel je samen met een leercoach een plan op waarin staat hoe en op welk niveau je competenties gaat verwerven. De leercoach monitort de voortgang. Net als in de vorige module worden er workshops aangeboden. Thema's zijn onder meer mens-machine interactie, gedragsverandering, ontwerpgericht onderzoek, Futures Literacy lab, stakeholders-analyse, leiderschapsstijlen, bedrijfsmodellen en ontwerpen, valideren en evalueren van ontwikkelprocessen en onderzoeksontwerp. Daarnaast kunnen en moeten studenten zelf leeractiviteiten aandragen, zoals een congresbezoek of een zelf georganiseerde workshop. Ook deze module sluit je af met een portfoliobeoordeling en criteriumgericht interview. 

Semester 3

Module 4: In the lead op Digitale Technologie

Digitale technologie expert

In module 3 heb je laten zien dat je in teams kan werken aan de ontwikkeling van digitale technologie, in de laatste module ga je dat zelfstandig laten zien. De focus ligt op het afstudeerproject. Je stelt een afstudeerplan op waarin staat hoe je gaat aantonen dat je over het masterniveau van de gekozen competenties beschikt en in welke competentie je gaat verdiepen. Je werkt tijdens de afstudeerperiode samen met één van onze partners uit de industrie aan digitale technologie die kan worden gebruikt om een complex probleem op te lossen. Ook in de laatste module worden er workshops en intervisiemomenten aangeboden. De module wordt afgerond met een portfoliobeoordeling en criteriumgericht interview.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je bent direct toelaatbaar voor de Master Digitale Technologie als je een bachelordiploma van de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) of HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen hebt behaald. Ook met een bachelor van CMD of HBO-ICT van een andere hogeschool of een andere technische bachelor, zoals Elektrotechniek of Technische Bedrijfskunde, ben je toelaatbaar. Meer informatie over de toelatingseisen vind hier.

Studiekosten

Collegegeld

De master Digitale Technologie is een bekostigde master. Je betaalt het reguliere collegegeld. Meer informatie over het collegegeld kan je hier vinden.


{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}