Design for Change

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Verandering is de enige zekerheid; het klimaat verandert, de manier waarop we ons voedsel maken, hoe we onze energie produceren en hoe we samenleven. Wereldwijde en snelle veranderingen die dwingen om anders na te denken over hoe we daar als maatschappij mee om moeten gaan. Hier en nu, daar en later.

Zo'n wereld vraagt om professionals die op deze veranderingen kunnen inspelen. Professionals die initiatief nemen, kunnen samenwerken, innoveren en die toekomstbestendig kunnen bouwen. Zo'n wereld vraagt ook om professionals die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de gevolgen die een ontwerp voor de omgeving heeft.

Wil jij zo'n professional worden? Dan past de opleiding Built Environment van Hanzehogeschool Groningen zeker bij jou!

Kom meer te weten tijdens de Open Dag of vraag de brochure aan!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Propedeuse (het eerste jaar)

Propedeuse (het eerste jaar)

In het eerste jaar oriënteer je je op de volle breedte van Built Environment en maak je kennis met de vakgebieden bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling en de verbindingen daartussen. Je leert de basisbegrippen van het vakgebied. Ook ontdek je welke complexe maatschappelijke vraagstukken een rol spelen, denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, de energietransitie, circulair bouwen of aan het woningtekort. Om te komen tot duurzame ontwikkeling in een continu veranderende leefomgeving, vragen deze uitdagingen om innovatieve ingrepen.

In de twee semesters van het eerste jaar staan projecten centraal, waarin je in een groep integrale oplossingen ontwerpt voor complexe opgaven rond maatschappelijke thema's in de gebouwde omgeving. Daarin pas je de kennis toe die je in een aantal theoretische vakken hebt geleerd en de professionele vaardigheden die je ontwikkelt in het eerste jaar. Tijdens het werken aan de projecten is er ook aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt daarvoor begeleiding van een talentcoach.


Opbouw jaar 1

Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 45 van de 60 EC's behalen. Bij te weinig punten, krijg je een negatief Bindend Studie Advies (BSA) en mag je de opleiding niet vervolgen.

De hoofdfase (tweede, derde en vierde jaar)

De hoofdfase (tweede, derde en vierde jaar)

Vanaf het tweede jaar geef je richting aan je studie door het kiezen van een profiel. Je kiest in welk vakgebied je je verder wilt verdiepen: bouwkunde, civiele techniek of ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast verken je in welke rol je je wilt ontwikkelen: ontwerper, adviseur, engineer of manager. Deze keuzes vormen jouw persoonlijke route in de hoofdfase, die je aan kunt vullen met een aantal verbredende vakken die je zelf kunt keizen. 


Jaar 2

In jaar twee staat er in het eerste semester weer een thema en een project centraal. De theoretische vakken die je daarbij krijgt hangen af van de gekozen leerroute. Daarnaast ga je in het tweede semester een stage lopen.


Jaar 3

Het derde jaar lijkt qua opbouw weer op de jaren ervoor. Het jaar bestaat uit twee semesters, waarbij je in het eerste semester weer een thema en een project centraal hebt. Het tweede semester is een vrije keuzeruimte, waarin je een minor kunt kiezen. Dit kan een verdiepende minor zijn die door jouw opleiding aangeboden wordt, maar ook een verbrendende minor die aangeboden wordt door een andere opleiding of zelfs bij een andere school. Sommige studenten kiezen ervoor om een minor in het buitenland te volgen, dit is ook mogelijk. 


Jaar 4

In het vierde jaar sluit je je opleiding af met een afstudeerstage en een afstudeerproject. Tijdens het afstuderen doe je een half jaar werkervaring op tijdens een stage, passend bij jouw persoonlijke profiel. Het 2e halfjaar werk je verdiepend aan een afstudeerproject, waarmee je jouw studie afrondt.

Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Je wordt ingenieur en bent voorbereid op de toekomst. Je kunt als jonge professional direct aan de slag en doorgroeien in een functie als ontwerper, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, constructeur, adviseur, beleidsmedewerker, beheerder, ondernemer of onderzoeker.

Doorstuderen

Doorstuderen

Na je bachelor Built Environment zijn er een aantal masters, pre-masters en schakeltrajecten waar je uit kunt kiezen, bijvoorbeeld bij (technische) universiteiten. Binnen de Hanze een master volgen? Als je architect wilt worden kun je doorstuderen bij de master Architectuur. Ben je meer geïnteresseerd in de ruimtelijke ontwikkeling? Dan is onze nieuwe master Sociaal-Ruimtelijk Transitiemanagement wellicht iets voor jou!

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}