Design for Change

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Verandering is de enige zekerheid; het klimaat verandert, de manier waarop we ons voedsel maken, hoe we onze energie produceren en hoe we samenleven. Wereldwijde en snelle veranderingen die dwingen om anders na te denken over hoe we daar als maatschappij mee om moeten gaan. Hier en nu, daar en later.

Zo'n wereld vraagt om professionals die op deze veranderingen kunnen inspelen. Professionals die initiatief nemen, kunnen samenwerken, innoveren en die toekomstbestendig kunnen bouwen. Zo'n wereld vraagt ook om professionals die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en rekening houden met de gevolgen die een ontwerp voor de omgeving heeft.

Wil jij zo'n professional worden? Dan past de opleiding Built Environment van Hanzehogeschool Groningen zeker bij jou!

Kom meer te weten tijdens de Open Dag of vraag de brochure aan!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Propedeuse (het eerste jaar)

Propedeuse (het eerste jaar)

In het eerste jaar worden de thema's ondergrond, netwerken, occupatie en integratie behandeld. Hierin komen de vakken Mens & Omgeving, Techniek & Constructie en Ontwerp & Onderzoek aan bod. Daarnaast werk je elke periode samen met je medestudenten op een externe locatie, waar je de geleerde theorie in de praktijk brengt. Dit noemen we een ervaringsleren in een buitenwerkplaats.

Ook volg je gedurende het jaar het vak Professionele Identiteit, waarbij je actief werkt aan je persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van een talentcoach. Dit noemen we portfolioleren en dit loopt als een rode draad door de rest van je studie.

Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 45 van de 60 EC's behalen. Bij te weinig punten, krijg je een negatief Bindend Studie Advies (BSA) en mag je de opleiding niet vervolgen.

De hoofdfase (tweede, derde en vierde jaar)

De hoofdfase (tweede, derde en vierde jaar)

In je tweede jaar geef je richting aan je studie door te kiezen voor een hoofdrichting (major). Praktijkervaring krijg je door tijdens een buitenwerkplaats van 20 weken bij een kenniscentrum of bedrijf aan concrete projecten te werken. In het derde jaar specialiseer je je door het volgen van één of meerdere minoren of door bijvoorbeeld te gaan studeren in het buitenland. Het vierde jaar staat geheel in het teken van je afstuderen.

Majors

In je tweede jaar geef je richting aan je studie door te kiezen voor een hoofdrichting, we noemen dat een major. Bij de opleiding Built Environment kun je kiezen tussen uit drie verschillende majoren: Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Major Bouwkunde

Major Bouwkunde

Bij deze major leer je alles over het bouwkundig ontwerp en de technische uitvoering. Onder andere energie- en constructieve vraagstukken en de bedrijfsmatige en financiële kant van het bouwen komen aan de orde.

Je leert gebouwen ontwerpen, technisch voorbereiden, bouwen en onderhouden.

In het derde jaar doe je minimaal één van de verplichte minoren: Architectural Design of Sustainable Building Transformation.

Major Civiele Techniek

Major Civiele Techniek

Bij de major Civiele Techniek leer je alles over de natte en droge infrastructuur. Onder andere constructieve, infrastructurele en waterbouwkundige vraagstukken, impact door klimatologische veranderingen, grond en water komen aan de orde.

Je leert ontwerpen en berekeningen maken voor bijvoorbeeld tunnels, bruggen, havens en wegen.

In het derde jaar doe je minimaal één van de verplichte minoren: Delta Engineering of Structural Engineering.

Major Ruimtelijke Ontwikkeling

Major Ruimtelijke Ontwikkeling

Bij deze major leer je alles over interventies in een veranderende omgeving. Onder andere stedelijk water, planontwikkeling, relevante rechtsgebieden en samenwerken met andere partijen komen aan de orde.

Je leert ruimtelijk analyseren, plannen ontwikkelen, ontwerpen en toekomstgericht werken.

In het derde jaar doe je de minor Urban Regeneration.

Ervaringsleren

Ervaringsleren

In jaar 1, 2 en 4 werk je deels in een buitenwerkplaats. De duur, inhoud en locatie hiervan verschillen per studiejaar. Het doel is altijd hetzelfde: je doet ervaring op in de praktijk en ontwikkelt je als professional. Ervaringsleren noemen we dat.

Portfolioleren

Portfolioleren

Net zoals je een brug, een huis of een omgeving ontwerpt, ontwerp je jezelf als professional. Aan het eind van de studie vertelt jouw portfolio het verhaal van de projecten die je hebt gedaan, van vaardigheden die je je eigen hebt gemaakt, van je ambities voor de toekomst en van jou als ingenieur.
 


 

Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Je wordt ingenieur en bent voorbereid op de toekomst. Je kunt als jonge professional direct aan de slag en doorgroeien in een functie als ontwerper, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, constructeur, adviseur, beleidsmedewerker, beheerder, ondernemer of onderzoeker.

Doorstuderen

Doorstuderen

Na je bachelor Built Environment zijn er een aantal masters, pre-masters en schakeltrajecten waar je uit kunt kiezen, bijvoorbeeld bij (technische) universiteiten. Binnen de Hanze een master volgen? Als je architect wilt worden kun je doorstuderen bij de master Architectuur.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}